Güncellenme Tarihi: 04 Haziran 2021

2020-2021 Yaz Dönemi Stajları Hakkında önemli duyuru

Staj işlemlerine başlamadan önce işyerinde uygulamalı olarak staj yapacaklar için yol haritası ve ödev olarak yapacaklar için yol haritasının incelenmesi gerekmektedir. 

Fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Bölümünde okuyan 3.sınıf, 4.sınıf ve mezun durumda olan ve staj yapması gereken ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Yaz Döneminde stajını yapamayacak fakültemiz öğrencileri istemeleri halinde “Turizm Fakültesi Staj Yönergesinde bölüm bazındaki zorunlu gün sayısı kadar işletmelerde yapacakları staj yerine 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz dönemine mahsus olmak üzere proje/ödev yöntemi ile stajlarını gerçekleştirilebilirler. 

Stajını ödev olarak yapacaklar için ödev konuları ve yazım kuralları:

 Turizm İşletmeciliği Bölümü proje/ödev açıklaması için tıklayınız

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü proje/ödev açıklaması için tıklayınız.

Turizm Rehberliği Bölümü proje/ödev açıklaması için tıklayınız.

Stajını ödev olarak yapacakların fakülteye teslim edecekleri herhangi bir form bulunmamaktadır. Süreçleri tamamen pusula üzerinden yürütülecektir. 

Bununla birlikte, fakültemiz Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm İşletmeciliği Bölümü ve Turizm Rehberliği Bölümünde okuyan 3.sınıf, 4.sınıf ve 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi sonu itibariyle mezun durumda olan ve 2020-2021 Yaz Döneminde stajını “Turizm Fakültesi Staj Yönergesinde” belirtilen işletmelerde yapmak isteyen öğrencilerimiz yalnızca kendi istekleri ve tüm risk ve sorumlulukları kabul etmek şartıyla stajlarını yapabilirler.

Bu kapsamda staj tercihlerinin pusula üzerinden 11 Haziran 2021 Cuma gününe kadar yapılması gerekmektedir.

Not:

 • Stajları işyerinde uygulamalı olarak yapan öğrencilerimiz herhangi bir nedene bağlı olarak rapor aldıklarında bunu fakülte öğrenci işlerine derhal bildirmekle yükümlüdürler.
 • Bütün staj işlemleri (başvuru, değerlendirme, ödev yükleme vb.) pusula üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.
 • İşyerinde uygulamalı staj yapacak öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesini doldurması ve Fakülteye (posta yolu ile) teslim etmesi gerekmektedir.
 • Hem ödev hem de kurum stajı tercihine bakılmaksızın gün sayısı 30 iş günü şeklinde seçilmelidir.
 • Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden tek seferde yapmak isteyenler için 60 iş günü olmalıdır.
 • Staj yaptıkları işyerinden Staj Yeri Onay Formunda belirtilen işten çıkış tarihinden daha önce işi bırakmaları halinde Fakülte Öğrenci İşlerine ve turizm@pau.edu.tr ye bilgi vermedikleri takdirde tüm cezai sorumluluk öğrenciye aittir.
 • Ödev ile staj yapacaklar staj tarihinin son gününde ödevlerini pusula üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.

Stajları İşyerinde Uygulamalı olarak yapmak isteyen öğrencilerimiz staj tarihlerini aşağıda belirtilen tarihler arasında olacak şekilde planlamalı ve en geç ilgili staj döneminden önceki hafta Fakülteye teslim edilecek evrakları ( kargo) ile en geç on gün öncesinde teslim yapılmış olmalıdır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü 30 işgünü için tarihler:

Staj Dönemi

Staj Başlangıç Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

I. Staj Dönemi

21.06.2021

24.07.2021

II. Staj Dönemi

28.06.2021

31.07.2021

III. Staj Dönemi

05.07.2021

07.08.2021

IV. Staj Dönemi

12.07.2021

14.08.2021

V. Staj Dönemi

19.07.2021

21.08.2021

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 60 işgünü için tarihler:

Staj Dönemi

Staj Başlangıç Tarihi

Staj Bitiş Tarihi

I. Staj Dönemi

21.06.2021

28.08.2021

II. Staj Dönemi

28.06.2021

04.09.2021

 

 

 

 

UYGULAMALI STAJ YAPACAKLARIN DİKKATE ALMASI GEREKEN EVRAKLAR 

STAJ YAPILACAK İŞYERİNE TESLİM EDİLECEK EVRAK

 1. Staj Yeri Onay Formu (Pusula üzerinden doldurulduktan sonra alınacaktır)
 2. Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi (tıklayınız.)
 3.  İşyeri Staj Sicil Formu (tıklayınız, staj bitiminden sonra işletme tarafından doldurarak fakülteye gönderecektir.)

  FAKÜLTEYE TESLİM EDİLECEK EVRAK

 1. Staj Yeri Onay Formu (Pusula üzerinden doldurulduktan sonra alınacak ve imzalı olarak fakülteye teslim edilecektir, kargo ile de gönderilebilir)
 2. Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhütnamesi (tıklayınızimzalı olarak fakülteye teslim edilecektir, kargo ile de gönderilebilir)