PROJE BAŞLIĞI: DENİZLİ TURİZM ROTALARI

Destekleyen Kurum: Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

 

Başlama ve Bitiş: 16.01.2017-16.01.2018

Proje Yürütücüsü:  Doç. Dr. Serkan Bertan

Proje Ekibi: Yrd. Doç. Dr. Murat Bayram, Yrd. Doç. Dr. Serap Alkaya, Doç. Dr. Onur Görkem

Proje Bütçesi:    3.050 TL

Bir yörenin ulusal ve uluslararası ölçekte turizm hareketliliğinden hak ettiği payı alabilmesi için sahip olduğu turizm potansiyelinin farkında olması ve turistik değerlerini etkili tanıtabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Pamukkale Üniversitesi’nce desteklenen bu projede Denizli ili doğal ve kültürel değerleri tespit edilerek, farklı seyahat nedenlerine yönelik rotalar oluşturulmuş ve bu rotalar mobil uygulamaya dönüştürülerek ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. 

Bu proje kapsamında Denizli il sınırları içinde bulunan ve turizm hareketliliğine konu olan tüm değerler saptanarak kayıt altına alınmış ve farklı amaç ve süreler dikkate alınarak farklı rotalar dahilinde mobil uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu proje üç boyutta ele alınmıştır. Birinci boyutta Denizli iline ilişkin basılı eserlerin taranmış, ikinci aşamada mevcut değerlerin yerinde tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin alan araştırması yapılmıştır. Üçüncü boyutta ise elde edilen veriler ışığında ziyaret amacı, yeri ve süreleri dikkate alınarak rotalar oluşturulmuş ve mobil uygulamaya dönüştürülmüştür.

Mobil uygulamada ana başlıkları; ziyaret amacı, süresi ve yeri oluşturmuştur. Ziyaret amacına ilişkin alt başlıklar; alışveriş, dini yapılar, doğal güzellikler, el sanatları, etkinlikler, gastronomi, kayak,  spor,  tarihi yapılar, yerler ve termal oluştururken, ziyaret süresine ilişkin alt başlıklar; 1, 2 ve 3 gün süreli rotalar olarak belirlenmiştir. Ziyaret yeri alt başlığında ise ilçeler (Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas) ele alınmıştır. 

 

PROJENİN AMACI: Bu projede, Denizli il sınırları içinde bulunan ve turizm hareketliliğine konu olan tüm değerler saptanarak kayıt altına alınmış ve farklı amaç ve süreler dikkate alınarak farklı rotalar dahilinde mobil uygulamaya dönüştürülmesi amaçlanmıştır.

PROJE AYRINTILARI: Dünyadaki turizm anlayışı değişmeye başlamış, geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yöresel yemekler ve mutfak kültürü daha fazla ilgi çeker olmuştur. Gelişen ve değişen bu turist tercihleri dikkate alındığında turizm merkezi olmaya aday yörelerin özelliklerinin incelenmesi, ortaya çıkarılması ve turistik birer ürün olarak geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bir yörenin, değişen ve gelişen turizm hareketlerinden hak ettiği payı alabilmesi için turizm potansiyelinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Denizli ilinin doğal ve kültürel değerlerin belirlenmesi ve bu envanterin internet ortamına aktarılması, turistik rotalarının belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu proje kapsamında Denizli il sınırları içinde bulunan ve turizm hareketliliğine konu olan tüm değerler saptanarak kayıt altına alınmış ve farklı amaç ve süreler dikkate alınarak farklı rotalar dahilinde mobil uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu proje üç boyutta ele alınmıştır. Birinci boyutta Denizli iline ilişkin basılı eserlerin taranmış, ikinci aşamada mevcut değerlerin yerinde tespitine ve değerlendirilmesine ilişkin alan araştırması yapılmıştır. Üçüncü boyutta ise elde edilen veriler ışığında ziyaret amacı, yeri ve süreleri dikkate alınarak rotalar oluşturulmuş ve mobil uygulamaya dönüştürülmüştür.

PROJENİN SOSYAL YARARI: Bir yörenin ulusal ve uluslararası ölçekte turizm hareketliliğinden hak ettiği payı alabilmesi için sahip olduğu turizm potansiyelinin farkında olması ve turistik değerlerini etkili tanıtabilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, Pamukkale Üniversitesi’nce desteklenen bu projede Denizli ili doğal ve kültürel değerleri tespit edilerek, farklı seyahat nedenlerine yönelik rotalar oluşturulmuş ve bu rotalar mobil uygulamaya dönüştürülerek ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştur. Ortaya çıkarılan ve belgelendirilen değerlerin, mobil uygulama ile herkes için her zaman, her yerden ulaşılabilir ve kolayca kullanılabilir olması sağlanmış olunacaktır. Diğer yandan zaman içerisinde kaybolma riski olan turistik değerlerin korunması ve yaşatılması için gerekli önlemler alınabileceği gibi Denizli’yi ziyaret edenlerin Denizli’nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetmelerine katkı verilecektir.

PROJEDEN ELDE EDİLEN SONUÇLAR: Proje sonucunda oluşturulan mobil uygulamada ana başlıkları; ziyaret amacı, süresi ve yeri oluşturmuştur. Ziyaret amacına ilişkin alt başlıklar; alışveriş, dini yapılar, doğal güzellikler, el sanatları, etkinlikler, gastronomi, kayak,  spor,  tarihi yapılar, yerler ve termal oluştururken, ziyaret süresine ilişkin alt başlıklar; 1, 2 ve 3 gün süreli rotalar olarak belirlenmiştir. Ziyaret yeri alt başlığında ise ilçeler (Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas) ele alınmıştır.

Dünyadaki turizm anlayışı değişmeye başlamış, geçmiş kültürün izlerini yerinde görme, kültürel temaslar, yöresel yemekler ve mutfak kültürü daha fazla ilgi çeker olmuştur. Gelişen ve değişen bu turist tercihleri dikkate alındığında turizm merkezi olmaya aday yörelerin özelliklerinin incelenmesi, ortaya çıkarılması ve turistik birer ürün olarak geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bir yörenin, değişen ve gelişen turizm hareketlerinden hak ettiği payı alabilmesi için turizm potansiyelinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir. Bu yüzden Denizli ilinin doğal ve kültürel değerlerin belirlenmesi ve bu envanterin internet ortamına aktarılması, turistik rotalarının belirlenmesi önem arz etmektedir.

Bu proje çıktıları ile Denizli kültürü ve doğası ile ilgili turistik varlıkların tespit edilmesi ve bu değerlerin tanıtılmasıyla ziyaretçilerin gezi planlarına yardımcı olunması amaçlanmıştır. Diğer yandan zaman içerisinde kaybolma riski olan turistik değerlerin korunması ve yaşatılması için gerekli önlemler alınabileceği gibi Denizli’yi ziyaret edenlerin Denizli’nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetmelerine katkı verilecektir.  Ortaya çıkarılan ve belgelendirilen değerlerin, mobil uygulama ile herkes için her zaman, her yerden ulaşılabilir ve kolayca kullanılabilir olması sağlanmış olunacaktır. Turizm rotalarının belirlenerek mobil uygulama haline dönüştürülmesi sonucunda bölge turizminin gelişmesine ve kalış sürelerinin uzatılmasına katkı sunulması hedeflenmektedir. Kültürel ve doğal değerlerin zamanla yok olması pazarda önemini yitirmesi gibi risklerle karşı karşıya olduğundan turizm rotaları ile güncel bilgilerin potansiyel turistler tarafından ulaşılabilirliği önemlidir. Bu doğrultuda güncellenebilir ve hızlı analiz olanağı sağlayan bir veri tabanının oluşturulması, Denizli destinasyonuna ilişkin turizm potansiyelinin daha etkin ve verimli olarak kullanılmasına imkan verecektir.

Ayrıca projenin uygulanması ile Denizli doğal ve kültürel mirasının canlandırılması da sağlanmış olacaktır. Doğal ve kültürel varlıkların tespiti, kayıt altına alınması, takibi ve korunması ile birlikte bu paha biçilmez değerlerin turizm faaliyetlerine kazandırılması da projenin temel amaçlarındandır. Bu noktadan hareketle tespiti yapılan değerlerin turizme kazandırılması için ilgili araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar neticesinde uygun görülen varlıkların ve yerlerin turizme kazandırılması için yol haritaları ortaya konulmuştur. 

Bunlara ek olarak doğal ve kültürel varlıkların internette gezilmesine olanak sağlayacak şekilde altyapı oluşturulması internet üzerinden ulaşılabilen haritalara (haritalar, navigasyonlar) bu lokasyonların eklenmesi ile farkındalık yaratılması, yöresel yemeklerin,  yöre halkı tarafından bilinen fakat genele ulaşmamış yerler, tarihi eserler ve doğal güzellikler hakkında bilgi alınmış ve ortaya çıkarılmış, bölgede bulunan doğal güzellikler, tarihi kalıntılar ve eserler için gerekli bilgilendirme, korunması gereken alanlarda gereken önlemleri alınması, doğal kaynakların tespitleri yapılarak, gerekli tanıtım faaliyetleri sonucunda turizme olan katkısının arttırılması, çalışmalar sonucu elde edilen veriler doğrultusunda, Denizli il ve ilçelerini tanıtan haritalar, yerler, yemekler vb. değerleri tanıtan mobil uygulama oluşturulmuştur.

Denizli turizm rotası mobil uygulamasındaki hedeflerimiz:

*bilgilere ulaşımı ve paylaşımı kolaylaştırmak,

*Denizli’nin kültürel ve doğal turistik değerlerini etkin bir şekilde tanıtmak,

*Denizli’nin saklı kalmış güzelliklerini keşfetme fırsatı sunmak,

*bölge turizmini geliştirmek,

*yöre halkının bölgeyi daha iyi tanımasını sağlamak, 

*ziyaretçilere ilgi alanına göre seçenekler sunmak, gezilerine planlamalarına yardımcı olmak,

*rotalar aracılığıyla turistik değerlere ulaşılabilirliği kolaylaştırmak,

*ziyaretçilere göre rotaların planlanması ve bu rotaların ziyaretçilerin tatillerini daha kolay planlayabilmelerini olanak sağlaması,

*Denizli turizm potansiyelini mobil ortamda görselleştirerek daha hızlı bir şekilde algılanmasını sağlamak,

*Denizli destinasyonun mobil uygulama ile herkes için her zaman, her yerden ulaşılabilir olmasını sağlamaktır.  

Bu araştırma üç aşamada yürütülmüştür. Birinci aşamada Denizli iline ilişkin basılı eserler taranmıştır. İkinci aşamada mevcut durumun tespitine ilişkin alan araştırması yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise elde edilen verilerin sonucunda Denizli İli turizm değerleri için mobil uygulama geliştirilmiştir.

Proje önerisinden önce literatür taraması yapılmıştır. Projenin temelinde yer alan konu ve kavramlara yönelik mevcut ulusal ve uluslararası alan taraması yapılmıştır. Bu amaçla proje ile ilgili olarak Denizli tarihi, dili, kültürü ve turizm faaliyetleri başta olmak üzere önceki çalışmalar taranmıştır. İlk aşamada belgeler ve kitaplarda bulunan tarihi, doğal ve turistik mekanların envanterleri çıkarılarak listelenmiştir.

İkinci aşamada değerlerin tespit edilmesinin yanı sıra bu varlıkların korunması, yerel halkın bu varlıklardan haberdar edilmesi, ziyaretçilere göre rotaların planlanması ve bu rotaların ziyaretçilerin tatillerini daha kolay ve etkin planlayabilmelerine olanak sağlanması çalışmanın çerçevesini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında, bu değerlerin ortaya çıkarılması, bilinilirliğinin artırılması, ziyaretçilerin gezi planlarını yardımcı olunması yönünde bir yol izlenmiştir. Ayrıca, doğal ve kültürel değerlerin zaman içerisinde yok olma riskinin azaltılması, halkın turistik faaliyetler, doğal ve kültürel değerlerle ilgili bilinçlendirilmesi, tespiti yapılan varlıkların oluşturulan rotalar kapsamında turizme kazandırılması hedeflenmektedir.

Üçüncü aşamada rotaya dahil edilecek değerlerin tespiti için önce yöneticiler, işletmeler, yerel yöneticiler, acentalar ve rehberlerle görüşülmüştür. Daha sonra Denizli ile ilgili tüm broşür, kitap, dergi, bloglar, kongreler ve sosyal medyada bulunan bilgiler incelendikten sonra 1275 değerin incelenmesine karar verilmiştir. Belirlenen 1275 değer yerinde gözlemlenmiş, not alınmış, resimleri çekilmiş, yörede yaşayanlarla görüşmeler yapılmıştır. İlgili değerler, proje yürütücüsü ve araştırmacıları tarafından yerinde incelenmiş ve 1275 değerden 316 değerin mobil uygulamada yer almasına karar verilmiştir.

Proje ekibinde bulunan uzman kişiler, yerel yönetimler ve işletmeler tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda mobil uygulamada yer almasına karar verilen değerler 3 ana başlık halinde ele alınmıştır.

Tablo 1. Mobil Uygulama Ana Başlıkları

Ziyaret Amacı

Ziyaret Süresi

Ziyaret Yeri

 

Ziyaret Amacı

Ziyaret Süresi

Ziyaret Yeri

Alışveriş

Dini Yapılar

Doğal Güzellikler

El sanatları

Etkinlikler

Gastronomi

Kayak

Spor

Tarihi Yapılar-Yerler

Termal

1 gün

2 gün

3+ gün

Acıpayam

Babadağ

Baklan

Bekilli

Beyağaç

Bozkurt

Buldan

Çal

Çameli

Çardak

Çivril

Güney

Honaz

Kale

Merkezefendi

Pamukkale

Sarayköy

Serinhisar

Tavas

Daha sonra bu ana başlıklar alt başlıklar halinde incelenmiştir. Ziyaret amacına ilişkin alt başlıklar; alışveriş, dini yapılar, doğal güzellikler, el sanatları, etkinlikler, gastronomi, kayak,  spor,  tarihi yapılar, yerler ve termal değerler alt modüller kapsamında değerlendirilmiştir. Ziyaret süresine ilişkin alt başlıklar; 1, 2 ve 3 süreli rotalar alt modüller kapsamında yer alırken, ziyaret yerine ilişkin alt başlıklar ise ilçeler (Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy, Serinhisar, Tavas) çerçevesinde ele alınmıştır. 

Denizli ilinin turizm rotalarının mobil uygulama halinde ortaya çıkartılması ve mobil ortamda etkin bir şekilde yayımlanması sağlanmıştır. Bu aşamada internet ortamına aktarımı, digital harita ve mobil uygulaması sağlanmıştır. Bu sayede Denizli’nin turizm değerlerine ulaşım kolaylaşmış ve ilgili değerlerin tanıtımına dair önemli bir katkı sunulmuştur.

Denizli turizm rotası mobil uygulaması 12 Aralık 2017 tarihinde (https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.edu.pau.denizliturizm) adresinde yayımlanmıştır. Aşağıda Denizli turizm rotası mobil uygulamasının görüntüleri bulunmaktadır. 

Bu projede, Denizli ilinde yer alan turizm değerleri mobil uygulamaya aktarılmıştır. Mobil uygulama ile değişen turist profiline uygun bir rota oluşturulmuş, rotaların ziyaretçilere sunulmasıyla bölgeye ziyaretçilerin ulaşımı kolaylaştırdığı gibi bölgenin daha iyi tanımasına da olanak sunulmuştur. Ayrıca destinasyonun pazarda yeniden konumlanması, turizmdeki her kurumun ihtiyacı olan verilerin bulunması, yöre halkında farkındalık yaratılması, turizm değerlerinin turistik faaliyetlere entegresiyle turistik hareketlerin canlandırılması, farklı turist gruplarının bölgeye çekilmesi, sahip olunan pazar fırsatlarının ortaya konulması gibi birçok konularda turizme katkılarda bulunulacaktır. Sonuç olarak, Denizli ilinin turistik tanıtımı daha etkin bir şekilde gerçekleşecek ve böylece daha çok sayıda potansiyel turiste ulaşma imkânı olacak dolayısıyla kalış süresini artırırması ile yöre ve ülke turizmine katkı sağlanması beklenmektedir.

 

 

Duyurular Tümünü Gör