Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni


BİLDİRİ METNİ YAZIM KURALLARI


  • Başlıklar: Ana başlık yazının içeriğine uygun ve onu tam olarak ifade eden bir başlık olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında daima 6nk aralık bırakılmalıdır.

  • Yazar ad ve soyadları, adresleri, görev yaptığı kurum, telefon ve e-posta adresleri belirtilmelidir. (Ad-Soyad yukarıda başlığının üstünde sağ üst köşeye gelecek şekilde 11 punto yazılmalı ve (*) işareti ile sayfa altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 10 punto ve italik olarak verilmelidir.)

  • Metin: 11 punto, Time News Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı. Üstten: 5,6 cm, Alt:tan 5,6 cm, Sağdan: 4,5 cm, Soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

  • Alıntılar: İki satırdan uzun alıntılar ayrı bir paragraf olarak, tırnak içinde, 10 punto, Time News Roman ve her iki yandan 1cm içerlek olmalıdır. İki satıra kadar olan alıntılar metin içinde italik ve tırnak içinde verilmelidir.

  • Paragraflar: Metnin tamamında paragraf girintisi 0,75 cm olmalıdır. Her paragraf arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.

  • Şekiller ve Resimler: Şekiller ve resimler metin içine yerleştirilmiş veya ayrı dosya olarak kaydedilmiş olmalıdır. Şekiller ve resimler numaralandırılmalı ve altına gerekli açıklama yapılmalıdır. Özel koşullarda renkli resim baskısı da yapılabilir.

  • Dipnotlar: Metin içindeki atıflar sayfa altı dipnot şeklinde 1’den başlayarak devam eden dipnot olarak numaralanmalı, 10 punto Time News Roman yazı karakteriyle yazılmalıdır. Metinde dipnot sisteminin dışında, metin içi atıf veya başka bir sistem kullanılmamalıdır. Dipnotlarda kitap ve ansiklopedi adları italik olarak, makale adı tırnak içinde düz yazı ile gösterilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynakların tam künyesi verilmeli, daha sonra yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların hepsi yazılmalı, daha sonra kısaltarak verilmelidir. Dipnotların hizalaması da iki yana yaslı olmalı ve girinti kullanılmamalıdır.

  • Kaynakça ve Dipnotlar: Kaynakça ayrı başlık altında makalenin sonunda yeni bir sayfadan başlamalı ve yazar soyadına göre alfabetik olmalıdır. Kaynakçada sadece metin içinde atıfta bulunulan eserler yer almalı ve 10 punto Time News Roman yazı kullanılmalıdır

Örnek Dipnot (Kitap): Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003, s. 12.


Örnek Kaynakça (Kitap): İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003.


Örnek Dipnot (Makale, Ansiklopedi maddesi vs.): Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı, Sayı 7, Ankara 1999, s. 16.


Örnek Kaynakça (Makale, Ansiklopedi maddesi vs.): İnalcık, Halil, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı, Sayı 7, Ankara 1999, s. 9–22.

 


Announcements View All