Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni


  • Düzenleme ve Bilim Kurulunca değerlendirildikten sonra, kabulü kesinleşen bildiriler promla birlikte ilan edilecektir.


  • Bildirilerin zamanında basımı yapılabilmesi için, değerli katılımcıların metinlerini Bilgi Şöleni günlerinde teslim etmeleri hususunda hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.

Announcements View All