Menü

 

 

Tanım

Eczanelerde, ilaç üretim firmalarında, laboratuvarlarda veya ilaç satış firmalarında çalışabilecek, her türlü ilacın adı, özellikleri, etkileri ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olan deneyimli meslek elemanları yetiştirmek amacı ile kurulmuş olan bir ön lisans programıdır.

Programın Amacı

Eczane hizmetlerinde; doktorlar tarafından düzenlenen reçetelerde yer alan hazır ilaçları hastaya sunan, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan, ilaç üretim fabrika ve firmalarında, laboratuvarlarda ve ilaç satış firmalarda görev yapabilecek nitelikli sağlık personeli yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları

  • Kamu ve özel kuruluşlar
  • Eczaneler
  • Devlet veya özel sektöre ait hastaneler
  • Medikal ve ilaç sektörünün çeşitli alanları
  • İlaç firmaları ve ilaç depoları
  • Laboratuvar

Programa Giriş Koşulları

 Yükseköğretim Kurumu’nun ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

Tercih

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının ÖSYM kılavuzunda Tablo 6C’de belirtilen Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri, Veteriner Sağlık, Kimya Teknolojisi ve Sağlık Hizmetleri alan/dallarından mezun olanlar, Eczane Hizmetleri ön lisans programına yerleştirilirken, yerleştirme puanları OBP’nin 0,12 ile çarpılması ve puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında

2019 Yılında Yayınlanan ön lisans mezuniyet alanlarına göre dikey geçiş yapılabilecek lisans programları;

  • Biyokimya
  • Kimya
  • Kimya mühendisliği
  • Kimya mühendisliği ve Uygulamalı Kimya

Mezunlarına Verilen Unvan

Programı bitirenlere Ön Lisans diploması ve YÖK Yürütme Kurulunun 26 Nisan 2011 Salı günü Resmî Gazete’ de yayınlanan Kabul Tarihi: 6/4/2011 ve Kanun No.6225 olan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kararınca “Eczane Teknikeri” unvanı verilir.