Menü

Bizi Takip Edin

twitter instagram academia

AGORA BATI STOASI

Sütunlu Cadde kuzeyinde, Geç Roma Agorası’nın batısında bulunan stoa, agora boyunca kuzey - güney yönlü devam etmektedir. 5.80 m genişliğinde, 70 m uzunluğundaki stoa, MS 4. yüzyıl sonu- MS 5. yüzyıl başında agora ile birlikte planlanıp inşa edilmiştir (Figür 1). Ahşap konstrüksiyon üzeri kiremit ile kaplı olan çatıyı doğuda sütunlar taşırken, batıda kuzey-güney yönlü duvar ve kemerler (Figür 2) taşımaktadır. Zemininde ise onyx malzeme kullanılarak yapılan opus sectile taban döşemesi bulunmaktadır. Sütunlu Cadde üzerinde bulunan ve 6 basamak ile çıkılan bir kapıdan stoaya girilebilmektedir. Stoanın batı duvarı üzerindeki 2 kapı boşluğu batıdaki Bouleutherion’a açılıyor olmalıdır.

Kazı başkanlığı tarafından hazırlanarak, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulan, Geç Roma Agorası Batı Stoası Analitik Rölöve, Restorasyon Projesi’nin, 26.12.2014 tarih ve 3444 sayılı onay kararının ardından Batı Stoa’nın çatısını taşıyan sütunların provası yapılarak bir kısmı projeye uygun olarak ayağa kaldırılmıştır.

 

Agora'nın Batı Stoası

Duyurular Tümünü Gör