Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TIGAM)

Menü

  EĞİTİM PROGRAMI

   

  1. Genetik Çeşitlilik Analizleri

   

  1. Genetik çeşitlilik ve kümeleme analizleri: Genetik çeşitlilik analizlerinde kullanılan programlar tanıtılacaktır.

  1.1. Hiyerarşik kümeleme analizi: DARwin (http://darwin.cirad.fr/)

  1.2. Model tabanlı kümeleme analizi: Structure (https://web.stanford.edu/group/pritchardlab/structure.html)

  1.3. Structure programı sonuç analizi: Structure Harvester (http://taylor0.biology.ucla.edu/structureHarvester/)

  1.4. Çekirdek kolleksiyon oluşturulması (Core set selection): PowerCore (http://genebank.rda.go.kr/genebk/eng/PowerCore/ )

   

  2. Genetik Bağlantı Analizleri

   

  2. Genetik bağlantı analizleri (Gen haritalama): Genetik bağlantı haritası oluşturulması ve gen haritalamada kullanılan program tanıtılacaktır.

  2.1. JoinMap programı: (https://www.kyazma.nl/index.php/JoinMap/)

   

  3. Kantitatif Karakter lokus Analizleri  

  3. Kantitatif karakter lokus analizleri (QTL haritalama):  kantitatif karakter lokuslarının (QTL) belirlenmesinde kullanılan iki yaklaşım tanıtılacaktır.

  3.1. QTL haritalama: Qgene (SMR ve CIM analizleri) (http://www.qgene.org/qgene/index.php)

  3.2. İlişkilendirme haritalaması (Association mapping):Tassel (http://www.maizegenetics.net/tassel)

  Duyurular Tümünü Gör