Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (TIGAM)

Menü

  Uygulamalı Bitki Genom Analizleri Eğitimi

  Geçen sene ilk defa gerçekleştirilmiş olan Uygulamalı Bitki Genom Analizleri Eğitimine yoğun başvuru gerçekleşmiş olup Türk Tohumculuk sektörüne yön veren Üniversiteler, Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Araştırma Merkezleri ve tohumculuk firmalarında bitki ıslahı çalışmaları yapan araştırmacılar bir araya gelmiş ve Üniversite’mizin moleküler bitki ıslahındaki bilgi birikimi araştırmacılara aktarılmıştır. Bu sene 09-10.04.2020 tarihleri arasında Uygulamalı Bitki Genom Analizleri eğitimini tekrar verilecektir. Bitki genomiği ve bitki ıslahı alanlarında çalışmalar yapan araştırmacıları eğitimimize bekliyoruz. 

  Eğitim Kapsamı 

  Moleküler bitki ıslahı gen ya da gen bölgelerine bağlantı gösteren moleküler markörlerin bitki ıslahında kullanılmasını kapsamaktadır. Günümüzde Moleküler ıslah çalışmalarının temelini oluşturan marköre dayalı seçilim (MAS) uygulamaları kısa sürede hastalıklara dayanıklı, yüksek kalite ve verim özelliklere sahip bitki çeşitlerinin geliştirilmesine olanak vermektedir. Ülkemizde çeşit geliştirme çalışmalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi için moleküler ıslah yaklaşımının klasik bitki ıslah yaklaşımına entegre edilmesi kaçınılmaz olmuştur. Moleküler bitki ıslahı yaklaşımının çeşit geliştirme çalışmalarında kullanılmasının ilk aşaması, moleküler ıslah araç ve yöntemlerinin geliştirilmesini hedeflenen AR-GE çalışmalarının yapılmasıdır. Moleküler ıslah AR-GE aşamaları şu şekilde sıralanabilir;

  1. Bitki spesifik moleküler markörlerin geliştirilmesi.

  2. Bitki gen kaynaklarının moleküler karakterizasyonu.

  3. Bitki çeşitleri için DNA parmak izi oluşturulması.

  4. Çeşitli hastalık etmenlerine dayanıklılık sağlayan genlere bağlantı gösteren moleküler markörlerin geliştirilmesi (Gen haritalama).

  5. Agronomik karakterleri kontrol eden kantitatif karakter lokuslarının (QTL) belirlenmesi.

  Ülkemizde yapılan bu AR-GE çalışmaları kapsamlı genom analizlerini içermekte olup bu analizler sonucunda üretilen moleküler genetik veriler çeşitli yöntem ve algoritmalar kullanılarak analiz edilmektedir. Bu bağlamda, Pamukkale Üniversitesi Tohum Islahı ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştireceğimiz Bitki Genom Analizleri eğitimi katılımcılara bitki genom analizlerinde kullanılan çeşitli bilgisayar programlarının uygulamalı olarak öğretilmesini hedeflemektedir. Eğitimimizde tanıtılması hedeflenen analizler üç ana bölüme ayrılmıştır (Genetik çeşitlilik analizleri, Genetik bağlantı analizleri ve Kantitatif karakter lokus analizleri). Uygulamalı olan eğitimde dominant ve kodominant markör verileri kullanılarak kapsamlı bitki genom analizleri yapılacaktır. Eğitimimiz her seviyede bitki genomiği alanında çalışan ya da çalışmak isteyen öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlere açıktır. Ayrıca bitki genomiği dışında, moleküler markör uygulamalarının kullanıldığı diğer bilim dallarındaki araştırmacılara (Tıp, su ürünleri ve veterinerlik) eğitimimizin büyük katkısı olacaktır. Eğitim sonunda katılımcıların genetik çeşitlilik, genetik bağlantı ve QTL analizlerini yapabilmeleri hedeflenmektedir.

   

  Duyurular Tümünü Gör