Tekstil Teknolojisi
Giyim Üretim Teknolojisi
Deri Teknolojisi Programı

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

AMAÇ

Programın amacı; tekstil endüstrisinin hizmet alanlarında çalışabilecek elemanlar yetiştirmektir. Tekstil ve hazır giyim, sanayileşme sürecinin önemli yapı taşını oluşturan ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına ciddi katkılar sağlayan emek yoğun sektörlerin başında gelmektedir. Dünyada rekabetin en yoğun yaşandığı bu sektörde, kotaların kalkmasıyla hem arz hem de talep yönünde rekabet daha da keskin hale gelmiştir. Artan kalite baskısı da kalifiye, teknik personel ihtiyacını artırmaktadır. Tekstil Teknolojisi Programı ile sektöre katkı sağlayacak bilinçli, eğitim seviyesi yüksek ara elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

GİRİŞ KOŞULLARI

Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

BELGELENDİRME

a) Tekstil Teknolojisi Programı Öğretim müfredatındaki tüm dersleri ve iş yeri stajını başarı ile tamamlayan öğrenciler Tekstil Teknikeri unvanını alırlar. Mezun olan öğrenciye Tekstil Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler verilmektedir.

İSTİHDAM ALANLARI

Tekstil Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil sektöründe iplik, dokuma, örme ve boya-baskı fabrikalarında ara eleman, şef yardımcısı olarak istihdam edilirler.

 

Menü