GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

AMAÇ

Giyim Üretim Teknolojisi Programının amacı, Tekstil ve Hazır Giyim sektörüne hizmet edecek düzeyde genel tekstil ve hazır giyim bilgilerine sahip, ara kademede görev yapacak nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

GİRİŞ KOŞULLARI

Üniversite Giriş Sınavından yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar.

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.

EĞİTİM SÜRESİ

Giyim Üretim Teknolojisi Programı; iki yıllık olup genel tekstil ve hazır giyim bilgileri hakkında öğretim veren teknik bir programdır. Öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde danışmanları tarafından onaylanan firmalarda  staj yapmaları gereklidir.

Eğitim dili Türkçedir.

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

EĞİTİM SÜRESİ

2 yıl (Staj süresi dâhildir.)

Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

BELGELENDİRME

a) Mezun olan öğrenciye Giyim Üretim Teknolojisi Programında ön lisans diploması verilir.

b) Öğrenci mezun olduğunda, eğitim süresinde kazandığı yeterlikleri gösteren dersler ve modüller, diploma ekinde belirtilir.

c) Öğrenci, programı tamamlamadan ayrıldığında; eğitim süresince kazandığı yeterlikleri, dersleri ve modülleri gösteren bir belge verilir. Programda kazandırılan mesleki yeterlikler; iş hayatında kariyer geliştirmede, sertifika programlarında ve istendiğinde diğer tüm programlara geçişlerde değerlendirilir.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler verilmektedir.

iSTİHTAM ALANLARI

Giyim Üretim Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; Tekstil ve Giyim sektöründe mal/hizmet üreten firmalar ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler.

Menü