Menü

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.

AKADEMİK KADRO

 Prof. Dr. İnci GÖKALAN KARA (AD. Bşk.)

[296 6000 87 93 ]

igokalanpau

   

Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Hakan ÖZCAN  

[296 6000 - 57 92]

rhozcanpau

 

 Dr. Öğr. Üyesi Özgen KIVANÇ

[296 6000 - 5790

okivancpau


Dr. Öğr. Üyesi Enver ARPACI
earpaci