Misyon

Eğitim: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğrenmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin imkânları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı ve yetkin hekimler yetiştirmektir.

Araştırma: Uluslararası düzeyde kabul gören, tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunan araştırmalar yapmaktır.

Sağlık Hizmetleri: Çağdaş, kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.