Misyon

Üç temel çalışma alanımız olan eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri konusunda Atatürk ilkeleri doğrultusunda, toplum ve insanlığa yararlı çalışmalar yapmaktır.

Eğitim: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğrenmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin imkânları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru iletişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, analitik ve sentezleyici öğrenme ile uluslararası alanlarda rekabet edebilecek, ekip çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda donanımlı, toplumun önceliklerinin farkında, sorgulayıcı ve yetkin iyi hekimler yetiştirmektir. Öğrenciler arasında iletişimin ve etkileşimin arttığı, kişilerin fikirlerinin dinlendiği, farklı görüşlere açık olunan, demokratik kuralların öğrenildiği ve uygulandığı, öğrencilerin kendilerine olan güvenlerinin arttırıldığı, sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlayan ve öğrencilerin analitik düşünmelerinin desteklendiği PDÖ ve TASK oturumları gerçekleştirmektir. İnsan bilimleri programlarıyla diğer disiplinleri tanıma ve öğrenci destek programları ile ruhsal, akademik ve sosyal destekler sağlanmasıdır.

Araştırma: Tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunan, tıbbi bilimsel araştırmalar için gerekli koşulları sağlayarak en üst düzeyde uygulamalar ile uluslararası düzeyde kabul gören araştırmalar yaparak evrensel düzeyde bilim üretimine katkıda bulunmaktır. Elde edilen bilimsel araştırma sonuçlarından topluma yararlı ürün çıktıları oluşturmaktır. Öğrenci çalışma modülleri ile bilimsel araştırmayı öğrenmeye yardımcı olmaktır.

Sağlık Hizmetleri: Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmanın bilinciyle, insani değerler çerçevesinde, çağdaş, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve kanıta dayalı kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.