Adı Soyadı

Uzmanlık Alanı

Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN (Başkan)

Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD

Doç. Dr. Gülşah GÜNDOĞDU (Başkan Yardımcısı) Fizyoloji ABD

Prof. Dr. Veli ÇOBANKARA

İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Ahmet ERGİN

Halk Sağlığı ABD

Doç. Dr. Selda Ayça ALTINCIK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Doç. Dr. Gökhan Ozan ÇETİN

Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD

Dr. Öğr. Üyesi Sibel ÖNER YALÇIN

Tıp Tarihi ve Etik ABD

Dr. Öğr. Üyesi Selma TEKİN

Nöroloji ABD

 

ABD

Işık ERDEMLİ BOZKURT

Avukat

 

 

Erdinç REŞİDOĞLU

İnşaat Sektörü

Abdülbaki ARAS

Otomotiv Sektörü

Selda ULUDAĞ Sekretarya