Menü

Halk Sağlığı A.D.

AKADEMİK KADRO


 
   

Prof. Dr. Ahmet ERGİN (AD. Bşk.)

[296 16 45]

aerginpau

   

Doç. Dr. Özgür SEVİNÇ

[296 16 44]

osevincpau

 

 Doç.Dr. Nurhan MEYDAN ACIMIŞ

296 1647

nmeydanacimispau

   Öğr. Gör.Süleyman Utku UZUN
suzun 

 

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Web Sitesi

http://halksagligi.pamukkale.edu.tr