Menü

Göğüs Cerrahisi A.D.

AKADEMİK KADRO

   

Doç. Dr. Ümit AYDOĞMUŞ (AD. Bşk.)

[296 56 75]

uaydogmuspau

 

 Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZTÜRK

gozturk 

 

 Öğr.Gör. Argün KIŞ

akispau