Menü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.D.

AKADEMİK KADRO

 

Prof. Dr. Füsun ARDIÇ (AD. Bşk.)

[296 6000 - 49 99]

fardicpau

 
   

Prof. Dr. Oya TOPUZ 

[296 6000 -49 98]

 

otopuzpau

   
 

Prof. Dr. Necmettin YILDIZ

[296 6000 - 49 94]

necmiyildizpau

   

Doç. Dr. Gülin FINDIKOĞLU ERGİN 

[296 6000 - 49 56]

gulinfpau

 

Prof.Dr. Nuray AKKAYA 

[296 6000 49 95]

nakkayapau

   

Doç. Dr. Hakan ALKAN 

[296 6000 - 56 74]

halkanpau

 

 Doç.Dr. Ayşe SARSAN 

[296 6000 - 56 73]

asarsanpau