Fakülte Yerleşkesi

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı Kınıklı Kampüsü yerleşkesi içerisinde Tıp Fakültesi Eğitim Bloklarında  hizmet vermektedir.

Tıp Fakültesi Eğitim Blokları A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere yedi bloktan oluşmuştur.

 

A BLOK Bodrum, Zemin, 1., 2., 3., 4. Kat  
   
Fotokopi  
PDÖ´ler  
Toplantı Salonları  
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi  
B BLOK  Zemin, 1., 2., 3. Kat  
Araştırma Laboratuarları  
   
Tıbbi Biyokimya AD.Laboratuarları Zemin Kat
Tıbbi Farmakoloji AD.Laboratuarları 1. Kat
Adli Tıp AD.Laboratuarı 1. Kat
Fizyoloji AD.Laboratuarları 2 .Kat
Anatomi AD.Laboratuarı 2. Kat
Proje Bazlı Araştırma Laboratuarları 3 .Kat
Histoloji Embriyoloji AD.Elektron Mikroskobu Lab. 3. Kat
C BLOK  Zemin, 1., 2. Kat  
Öğretim Üyesi Odaları  
   
Tıbbi Biyokimya AD.Öğretim Üyesi Odaları Zemin Kat
Tıp Eğitimi AD.Öğretim Üyesi Odaları Zemin Kat
Aile Hekimlği AD.Öğretim Üyesi Odaları 1. Kat
Tıbbi Farmakoloji AD.Öğretim Üyesi Odaları 1. Kat
Biyoistatistik AD.Öğretim Üyesi Odaları 2. Kat
Fizyoloji AD.Öğretim Üyesi Odaları 2. Kat
D BLOK  Zemin, 1. Kat  
Öğretim Üyesi Odaları  
   
Halk Sağlığı AD.Öğretim Üyesi Odaları
Zemin Kat
Tıp Tarihi ve Etik AD.Öğretim Üyesi Odaları Zemin Kat
Anatomi AD.Öğretim Üyesi Odaları 1. Kat
Adli Tıp AD.Öğretim Üyesi Odaları 1. Kat
E BLOK  Bodrum, Zemin, 1. Kat  
   
Mesleksel Beceri Laboratuarı
Bodrum Kat
İletişim Laboratuarı Bodrum Kat
Öğrenci İşleri Birimi Zemin Kat
Öğrenci Uygulama Laboratuarları 
Zemin, 1.Kat
Kütüphane
Zemin Kat
Bilgiasayar Laboratuarı
1.Kat
F BLOK  Bodrum, Zemin, 1.,2. Kat  
   
Hayvan Deneyleri Birimi Bodrum Kat
Dönem I, II, III Sunum Salonları Zemin Kat
Öğrenci Kaferteryaları Zemin, 1. Kat
OSCE Sınav Merkezi 1. Kat
DEKANLIK 2. Kat
G BLOK  Zemin, 1. Kat  
   
Konferans Salonu Zemin Kat
Öğretim Üyesi Kafeteryası 1. Kat