Menü

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları A.D.

AKADEMİK KADRO

 

Prof.Dr. Dolunay GÜRSES (AD. Bşk)

[296 6000- 5403]

dgursespau

 

 
 

 Prof.Dr. Selçuk Yüksel (Nefroloji-Romatoloji Bilim Dalı) 

[296 6000- 5410]

selcukypau

   

Prof. Dr. Hacer ERGİN(Neonatoloji B.D.)

  [296 6000 - 54 07]

 

 

 Prof. Dr. Özmert M.A.ÖZDEMİR(Neonatoloji B.D.)

[296 6000 - 54 14]

mozdemirpau

   

Doç.Dr. Yılmaz AY (Çocuk Hematoloji BD.) 

[296 6000- 4875]

yilmazapau

   

Doç.Dr. Selda Ayça ALTINCIK (Çocuk Endokrinoloji B.D)

 

saltincikpau

   

Doç.Dr. Ebru ARIK YILMAZ(Çocuk Allerjisi B.D) 

[296 6000]

 

ebruapau

   

Doç. Dr.BAYRAM ÖZHAN(Endokrinoloji B.D.) 

 [296 6000 - 54 29 ] 296 5408

bayramopau

Doç. Dr. Tuğba GÜRSOY KOCA (Gastroenteroloji B.D.)
tkoca 

 

 

 

 Doç.Dr.Olcay GÜNGÖR (Çocuk Nörolojisi)

olcaygungor@pau.edu.tr


 Dr. Öğr. Ü. Halil KOCAMAZ(Gastroenteroloji B.D.)

[296 6000 - 52 19]

hkocamaz@pau.edu.tr

   Doç.Dr. İlknur GİRİŞGEN

igirisgenpau

Dr. Öğr. Üyesi Münevver YILMAZ

munevverypau

 

 

Dr. Öğr. Ü. Gürbüz AKÇAY

gurbuzakcay@pau.edu.tr

 
   Dr. Öğr. Ü. Tülay BECERİR (Çocuk Nefrolojisi)

tbecerir@pau.edu.tr

 

 Dr. Öğr. Ü. Selin YAKARIŞIK (Çocuk Hematolojisi)

seling

 

 Dr. Öğr. Üyesi Beste KİPÇAK YÜZBAŞI 

(Çocuk Hematolojisi)

byuzbasi 

   

 Dr. Öğr. Üyesi Dicle ŞENER OKUR 

(Çocuk Enfeksiyon

dokur )