Adı ve Soyadı

Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ebru Nevin ÇETİN

Göz Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Gamze GÖKÖZ DOĞU

İç Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Selim TÜMKAYA

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Prof. Dr. Hülya SUNGURTEKİN

Anesteziyoloji ve Reanim. ABD

Prof. Dr. Ömer Tolga GÜLER

Kadın Hastalıkları ve DoğumABD

Prof. Dr. İlknur KALELİ

Tıbbi Mikrobiyoloji ABD

Prof. Dr. Gülçin ABBAN METE

Histoloji ve Embriyoloji ABD

Prof. Dr. Çağatay Hilmi ÖNCEL

Nöroloji ABD

Prof. Dr. Ayşe Gaye TOMATIR

Tıbbi Biyoloji ABD

Prof. Dr. Saim ÖZDAMAR

Histoloji ve Embriyoloji ABD

 Prof. Dr. Mevlüt ÇERİ İç Hastalıkları ABD
 Prof. Dr. Harun Reşit GÜNGÖR Ortopedi ve Travmatoloji ABD