Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi kurumsal amaçları eğitim, araştırma ve hizmet öğelerini içerecek şekilde düzenlenmiştir.

Eğitim: Eğitim sistemimiz olan probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ile bağıntılı olarak sorun çözme becerisi üst düzeyde, sorunlara çok yönlü bakış açısıyla çözüm odaklı yaklaşabilen; hızlı, doğru ve bütüncül çözümler üretebilen; içinde bulunduğu toplumun değişen sağlık ihtiyaçlarını analiz etme ve elde ettiği sonuçları uygulamaya dönüştürme becerisine sahip, Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen, birinci basamak sağlık hizmeti sırasında bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, öğrenmeyi öğrenen; güncel gelişmeleri takip edip yüksek iletişim becerisi ile pratiğe yansıtabilen; araştırıcı ve sorgulayıcı olan, bilimsel düşünen,  lider vasfına sahip; kendine güvenen; sağlık alanının her aşamasında çalışabilen ve yöneticilik yapabilen; Atatürk ilkeleri ve kutsal hekimlik mesleğinin etik kurallarına bağlı çağdaş hekimler yetiştirmektir.

Araştırma: Toplumun yaygın ve temel sağlık sorunlarına yönelik yapılacak olan araştırmalar için gerekli araştırma ortamını sağlamak, tıp biliminin gelişmesine katkıda bulunan ulusal ve uluslararası araştırmalarda rol almak ve çıktılarını yayınlayarak sağlık hizmeti sunumunu geliştirmektir.

Hizmet: İnsani değerler çerçevesinde, çağdaş, toplumda sık görülen hastalıkların tanısı, tedavisi, hasta bilinçlendirmesi ve hasta eğitimi sağlık hizmeti sunumunda öncelikli amacımızdır. Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunmanın gereklerini yerine getirerek kanıta dayalı ilkeler çerçevesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmaktır.