Program Öz Değerlendirme Komisyonu

Başkan

Doç. Dr. Gökmen ATLIHAN

Üye

Prof. Dr. Ahmet Murat PİNAR

Üye

Dr. Berkay ERGENE

Üye Bil. İşl. Dilek ARMAN

Menü