TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Güncellenme Tarihi: 28 Şubat 2017

Universal Nanotechnology Skills Creation and Motivation Development Projesi Açılışı

Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında Türkiye Ulusal Ajans Başkanlığı tarafından desteklenen “Universal Nanotechnology Skills Creation and Motivation Development (Evrensel Nanoteknoloji Becerileri Geliştirme ve Motivasyon Kazandırma)” adlı proje açılış toplantısı 14 Kasım 2016 tarihinde Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Proje yürütücüsünün Pamukkale Üniversitesi olduğu proje ekibinde Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nden nanoteknoloji konusunda uzman öğretim üyelerinin yanısıra yurtdışı ortak olarak İtalya’dan Bruno Kessler Vakfı ve Cosvitec, Romanya’dan Cluj-Napoca Üniversitesi, Yunanistan’dan CCS kuruluşları yer almaktadır.

Pamukkale Üniversitesi proje ekibi Yrd. Doç. Dr. Arzum ULUKÖY koordinatörlüğünde Doç. Dr. Zeha YAKAR, Okt. Öğr. Gör. Meltem BALABAN, Yrd. Doç. Dr. Cumhur Gökhan ÜNLÜ ve Araş. Gör. Volkan ONAR’dan oluşmaktadır.

Türkiye’nin 2023 stratejik hedeflerinden birisi olan nanoteknoloji konusunda farkındalığı arttırmak projenin temel hedefidir. Bu hedef doğrultusunda, yazılı ve görsel eğitim-öğretim materyalleri hazırlanacak olup, öğrenci ve öğretim elemanlarına kendilerini nanoteknoloji konusunda ilerletme fırsatı tanınacaktır. Nanoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve bilişim ağları oluşturmak, Pamukkale Üniversitesi’nin yurtiçi ve yurtdışı ortaklarıyla bilimsel ve kültürel bilgi paylaşımına platform oluşturmak amacıyla hazırlanan projenin açılış toplantısı, PAÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan KARABULUT başkanlığında, yurtiçi ve yurtdışı ortakların katılımlarıyla yapılmıştır.