Toplantılar

* 01.11.2021 tarihinde saat 14.45’te Bölüm Danışma Kurulu toplantısı yapılmıştır.