Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Program Öz Değerlendirme Komitesi:

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN                  Bölüm Başkanı                         0258 2963652

Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ           Bölüm Başkan Yrd.                  0258 2963594

Dr. Öğr. Üyesi Salih Mehmet ARÇIN   Bölüm Başkan Yrd.                  0258 2963716

Menü