Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Program Öz Değerlendirme Komitesi:

Prof. Dr. Turgut TOK                                      Anabilim Dalı Başkanı             0258 296 36 58

Doç. Dr. Mehmet Surur ÇELEPİ                      Öğretim Üyesi                         0258 296 35 94

Doç. Dr. Salih Mehmet ARÇIN                        Öğretim Üyesi                         0258 296 37 16

Arş. Gör. Dr. Metin AKDENİZ                        Araştırma Görevlisi                 0258 296 37 36