Bitirme Tezi Teslimi hk.

Güncellenme Tarihi: 03 Haziran 2024

Bitirme Tezi Teslimi hk.

Tezin tesliminde dikkat edilecek hususlar şunlardır;

 

1. Danışmanının gözetiminde tezi bitiren öğrenci, onay sayfasını önce danışmanına daha sonra da bölüm başkanına imzalatacaktır.

2. İmzalı “onay sayfası” elektronik ortamda taranarak tezin içerisine yerleştirecektir.

3. Tezde sırasıyla aşağıdaki bölüm ve başlıklarının bulunması zorunludur:

      - Dış Kapak

      - İmzalı onay sayfası

      - Ön söz

      - İçindekiler

      - Tez çalışmasını içeren bölüm

4. Öğrenci yukarıdaki sıraya uygun bir şekilde hazırladığı tezini bir cd’nin içerisine yerleştirecektir. cd’nin bir muhafaza içerisinde olmasına dikkat edilmelidir.

5. cd’nin üzerine öğrencinin adı, danışmanın adı, tezin adı mutlaka yazılmalıdır.

6. Öğrenci, danışmanının onayladığı cd’yi bölüm başkanlığına (Arş. Gör. Dr. Didem Gülçin Erdem Kük’e) imza karşılığı teslim edecektir. cd’sini teslim etmeyen öğrencilerin ilişik kesme işlemi yapılmayacaktır.