Bahar Döneminde Mezun Olabilecek Öğrencilerin Dikkatine (pedagojik formasyon dersleri hk.)

Güncellenme Tarihi: 20 Şubat 2024

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekanlığınca alınan karara göre ön koşul nedeniyle alınamayan pedagojik formasyon derslerinin, 2023-2024 Bahar Yarıyılına mahsus olmak üzere mezuniyet koşullarını sağlayabilecek öğrencilerin durumlarının fakülte yönetim kurulunda değerlendirilmesi ve durumları uygun görülen öğrencilerin üzerine ilgili derslerin eklenmesi kararlaştırılmıştır. Öğrencilerin vereceği dilekçe örneği ektedir.