Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Menü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Lisans programı, 1994 yılında açılmıştır. Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi anabilim dallarından oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi, fakülte bilgisayar laboratuvarları, toplantı salonları, sunum salonları, okuma salonu ve sınıfları ile normal ve ikinci öğretim düzeylerinde yeterli imkânlara sahiptir.

Amaçlar
Günlük yaşamın önemli araçlarından düşünsel ve duygusal oluşumların temel geliştirici ve göstericilerinden olan dil ve edebiyatı, bunlara bağlı olarak Türk dilini ve Türk edebiyatını yapısal ve işlevsel bakımlardan gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı olarak yakından tanıyan, bunları incelemek ve araştırmak için gerekli çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili temel bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmek. 5 anabilim dalında 7 profesör, 3 doçent, 2 doktor öğretim üyesi ve 9 araştırma görevlisinden oluşan kadrosuyla çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.

Kabul Koşulları
1.Öğrenci Seçme Yerleştirme (ÖSYS) sınavlarına girerek Bölüm için istenen puanı almak.
2.Yatay geçişle bölümümüze gelmek isteyen öğrenciler için ilgili yönetmelik ve yönergelerdeki şartları taşımak.


Mezuniyet Koşulları
Almış olduğu derslerden başarıyla geçmek, Pamukkale Üniversitesi'nin lisans öğrencileri için zorunlu kıldığı toplam krediyi tamamlamış olmak.

İstihdam Olanakları

Bölümden mezun olanlar:

1. Formasyon alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselere edebiyat öğretmeni olarak atanabilirler.
2. Lisans üstü eğitim yapabilirler.
3. Özel eğitim kurumlarında (özel okullar vb.) çalışabilirler.
4. Alanıyla ilgili özel iş yerlerinde (matbaa, basın-yayın kuruluşları vb.) veya kütüphane arşivlerinde çalışabilirler.
5. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerinde Türk Dili okutmanı ve araştırma görevlisi olarak çalışabilirler.