ETKİNLİKLER

GÜNCEL ETKİNLİKLER
  • Görüntülenecek güncel bilgi yoktur

Haberler

1. Hakkımızda

Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim vermektedir. Lisans programı, 1994 yılında açılmıştır. Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı ve Halk Bilimi anabilim dallarından oluşmaktadır. Üniversite kütüphanesi, fakülte bilgisayar laboratuvarları, toplantı salonları, sunum salonları, okuma salonu ve sınıfları ile normal ve ikinci öğretim düzeylerinde yeterli imkânlara sahiptir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 9'u profesör, 2'si doçent, 1'i doktor öğretim üyesi olmak üzere 12 öğretim üyesi görev yapmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Pamukkale Üniversitesi Yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Bölümümüz İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi B Blokta konumlanmıştır.

2. Bölümün Amacı

Günlük yaşamın önemli araçlarından düşünsel ve duygusal oluşumların temel geliştirici ve göstericilerinden olan dil ve edebiyatı, bunlara bağlı olarak Türk dilini ve Türk edebiyatını yapısal ve işlevsel bakımlardan gerek eşzamanlı gerekse artzamanlı olarak yakından tanıyan, bunları incelemek ve araştırmak için gerekli çağdaş bilimsel yöntem ve tekniklerle ilgili temel bilgilerle donanmış kişiler yetiştirmek. Güçlü kadrosuyla çağın gelişmelerine uygun düzeyde eğitim, öğretim ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.

3. Öğrenim Ücreti

Türk Dili ve Edebiyatı normal öğretim programında öğrenim ücreti bulunmamaktadır. İkinci öğretim programında her yıl iki kere YÖK tarafından belirlenen miktarda öğrenim ücreti ödenmesi gerekmektedir. 

4. İsteğe Bağlı Yabancı Dil hazırlık Sınıfı, Dersler, Değişim Programları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılından itibaren isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi almak mümkündür. İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında dil eğitimi Pamukkale üniversitesi Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülmektedir. Türk Dili ve Edeiyatı bölümü öğrencileri bölüm derslerinin yanı sıra Fakültedeki diğer derslerden %25 oranında seçmeli dersler de alabilirler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri gerekli koşulları sağlayarak ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programlarından istifade edebilirler. 

5. Yurt İmkanları

Kız öğrenci yurdunun konumu Kınıklı Yerleşkesi (Çamlaraltı Mah.) içerisinde, erkek öğrenci yurdunun konumu ise yerleşke yakınındaki Bağbaşı Mahallesi’ndedir.

6. Kısmı Zamanlı Öğrenci ve Burslar

Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları mevcuttur. Pamukkale Üniversitesi tarafından yemek bursu sunulmaktadır. Çalışma ücretleri ve yemek bursu koşulları ‘Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma ve Öğrenci Yemek Bursu Hakkında Yönerge’ ile belirlenmektedir.

7. Yerleşke İçi Hizmetler

Pamukkale Üniversitesi öğrencileri  poliklinik ve birinci basamak sağlık hizmetleri için Kınıklı Yerleşkesi içerisinde bulunan MEDİKO Sosyal Merkezi’nden ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Öğrencilerimizden; kendilerinin veya bakmakla yükümlü bulunan anne ve babasının herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadığını belgeleyenlere sağlık kartı düzenlenmekte ve sağlık kartı verilen öğrencilerin tedavi ve ilaç giderleri Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca Pamukkale Üniversitesi PDREM (Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi) tarafından düzenlenen oryantasyon ve psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti sunulmaktadır. Pamukkale Üniversitesi öğrencileri  Kınıklı Yerleşkesi içerisinde yer alan Şehit Ömer Halisdemir Spor Merkezi’ne ait spor tesislerinden üye olarak yararlanabilmektedir. Pamukkale Üniversitesi  Kınıklı Yerleşkesi içerisinde bulunan yemekhane, kantin-kafeterya ve sosyal tesisler öğrencilerimize hizmet vermektedir. Öğrencilerimiz Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki öğrenci topluluklarına ve PAÜSEM (PAÜ Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından açılan çeşitli kurslara katılarak kendilerini dersler dışında da geliştirebilirler.