MODA TASARIM PROGRAMI

GENEL BİLGİ

Moda tasarım eğitimi, güzel sanatlar ve sanayi arasında tasarım yoluyla bir köprü kuran, sanayinin ürettiği ürünlerin sanatçı duyarlılığı ve toplumsal bilinçle tasarlanmasını ve bu sayede toplumun refahına katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlayışa dayanır. Tasarım eğitimi içinde farklı sanat ve tasarım alanları disiplinler arası bir ortamda harmanlanır. Böylece, bu farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki ayırıcı çizgilerin giderek eridiği günümüzün iş dünyasında etkili ve başarılı olma potansiyeli yüksek, teknolojiyi yakından takip eden moda tasarımcılarının yetiştirilmesi hedeflerimiz arasındadır. Moda Tasarım Programı 2011-2012 Öğretim yılında normal Öğretim ve ikinci öğretim olarak eğitim-öğretime başlamıştır. Tasarım Bölümü Moda Tasarım Programı 2017 yılında 3+1 eğitim modeline geçmiş bulunmaktadır. Bu model; öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmelerini, işyerlerindeki hiyerarşik sorumluluklarını düzenleyebilmelerini, iş disiplinini gözlemleyebilmelerini, uygulama yaparak sektör çalışanlarının yaptıkları işlevleri yakından izleyip deneyimleyebilmelerini ve diploma programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkanını sağlamayı amaçlamaktadır.

AMAÇ

Moda Tasarımı Bölümü, Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi’nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda tasarım fikrinden, pazar ve trend araştırmasına, yaratıcı ürün çözümlemelerine, çağdaş kalıp ve dikim tekniklerine ve sunum biçimlerine uzanan tasarım sürecini gerçekleştiren moda tasarımcıları; bu fikir ve ürünleri, doğru kimlik ve markalarla uygun tüketici ve pazarlarla buluşturan, pazarlama ve yönetim stratejilerini geliştiren, aynı zamanda bu sürecin finans, dağıtım, pazarlama, satış ve iletişim aşamalarını yürüten moda işletmecilerini sektöre kazandırmayı amaçlar.

KABUL KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. YÖK ün belirlediği mevzuat doğrultusunda öğrenci kabul edilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS-ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,30 olması gerekmektedir. Bu programda 30 gün staj zorunluluğu bulunmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin ulusal meslek standardı çerçevesinde 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler verilmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Tasarım Bölümü Moda Tasarımı Programı mezunları, sektörde moda tasarımcısı (stilist), kalıp tasarım uzmanı (modelist) , üretim planlama, kalite kontrol sorumlusu olarak görev yapabilirler ya da bireysel iş yerlerini açarak kişiye özel model tasarımı ve üretimini gerçekleştirebilirler. Ayrıca, moda dergileri için moda editörlüğü ve moda fotoğrafçılığı, mağazacılık sektörü için moda pazarlamacı ve görsel sergileme sorumlusu, özel ve kamu olmak üzere sahne ve televizyon sektöründe kostüm tasarımcısı ya da kostüm sorumlusu olarak görev alabilirler.