GRAFİK TASARIM PROGRAMI

GENEL BİLGİ

Bir mesajı görsel iletişim yoluyla hedef kitleye duyurma işlevini, güzel sanatların estetik nitelikleriyle birleştiren görsel iletişim sanatı grafik tasarımı, teorik ve uygulamaya dayalı, kavramsal problem çözme yetisini geliştiren, yaratıcılığın ve estetik düzeyin etkin şekilde kullanıldığı bir tasarım alanıdır.

 

 

AMAÇ

Grafik tasarım programı, teknik ve estetik yönden eğitilmiş, çevresini ve çağını çözümleyebilen,  tasarım problemlerini çözebilecek araştırmacı ve yaratıcı potansiyele sahip, iletişim çağının dinamik yapısına uyum sağlayabilecek yetilerle donanmış, özgüvenli tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KABUL KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. YÖK ün belirlediği mevzuat doğrultusunda öğrenci kabul edilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, 120 AKTS-ECTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,30 olması gerekmektedir. Bu programda 30 AKTS İş yeri eğitimi bulunmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

Programla ilgili bilgi, beceri, kavrama, uygulama, analiz, sentez, yaratıcılık ve değerlendirmeye ilişkin ulusal meslek standardı çerçevesinde 5. seviye akademik ve mesleki yeterlikler verilmektedir.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programından mezun olanlar "Grafik Tasarımı Ön Lisans Programı Mezunu" olurlar. Bu mezunlar, reklam ajansları, basın yayın kuruluşları, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde giderek büyüyen ticaret hacmi, piyasaya yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, Grafik Tasarımcıları için giderek genişleyen iş alanları oluşturmaktadır.