İÇ MEKAN TASARIM PROGRAMI

GENEL BİLGİ

Sanat, tasarım ve kültür tarihsel sürecin bir ürünüdür. İç Mekân Tasarımı da bu alanların içinde kendini var etmektedir. Günümüzde insanlar yaşadıkları mekânları estetik, fonksiyonellik ve teknolojiyi bir arada kullanarak kendi kültür ve geleneklerine ait özgün tasarımları geliştirmekte ve kullanmaktadır. Değişen tüketici ihtiyaç ve gereksinimleri; iç mekân tasarımı alanlarında faaliyet gösteren sektörde yer edinmek isteyen işletmelerin üretim sistemlerinde "alternatif sanat ve tasarım" ürünlerinin üretimini artırmaktadır. Kalite ve rekabetin oldukça yoğun yaşandığı, tüketici ihtiyaçlarının değiştiği günümüzde İç Mekân Tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. İç Mekan Tasarımı ön lisans programında verilecek eğitim sayesinde mezunlarımız, tasarım derslerinin de etkisiyle geliştirmiş olacakları yetenekleriyle üretimler yapabilecek ve disiplinler arası çalışmalarla piyasada yerlerini alabilecek, sektörün ihtiyaç duyduğu estetik değerlere ve bilgiye sahip uzmanlar olarak, olarak kamu kuruluşlarında ya da özel sektörde tekniker unvanıyla çalışabileceklerdir.

AMAÇ

Bölümümüzün amacı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

KABUL KOŞULLARI

Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir. YÖK ün belirlediği mevzuat doğrultusunda öğrenci kabul edilir.

YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER

Öğrenci, YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda yatay ve dikey geçiş yapar.

MEZUNİYET KOŞULLARI

İç Mekan Tasarımı Programından mezun olabilmek için, en az 2.25/4,00 başarı ortalaması ile müfredat programında belirtilen toplam 120 kredilik derslerin başarılması ve 30 iş günü staj uygulamasını tamamlamış olması gerekmektedir. 

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

İç Mekan Tasarımı Programı için, Eğitim Öğretim Programı; 21.01.2010 tarihli Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) konulu YÖK Genel Kurul Kararı kapsamında belirlenen "TYYÇ Lisans Eğitimi Yeterlilikleri"ne uygun olarak hazırlanmış olup, söz konusu eğitim öğretim programı EK-2A olarak verilmiştir. 

İSTİHDAM OLANAKLARI

Mezun olan öğrenciler kamu kurumlarında Tekniker ünvanı ile istihdam edilebileceklerdir. Tekniker; çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir.

İç Mekan Tasarımı Teknikerleri; mimarlık bürolarında, mobilya üretimi ile ilgili sektörde ve iç mekanda kullanılan dekoratif unsurların üretimini yapan iş yerlerinde ara/teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.