ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı      :        Prof.Dr.Velittin KALINKARA

Doğum tarihi  :       20.07.1957, Güney / Denizli

Unvanı             :        Prof.Dr.

 

Öğrenim Durumu:    


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Doktora

Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1990

Y.Lisans

Ev Ekonomisi

Ankara Üniversitesi

1986

Lisans

Ev Ekonomisi

Hacettepe Üniversitesi

1983


 • Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Ankara Yenimahalle ve Batıkent’teki Ailelerin Konutlarından Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi AD. 1986, Ankara. (Prof. Dr. Emine GÖNEN)


 • Doktora Tezi Başlığı ve Danışmanı: Yaşlı Kadınlarda Antropometrik Veri-Mutfak Donanımı İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ev Ekonomisi AD. 1990, Ankara. (Prof. Dr. Emine GÖNEN)


Akademik Unvanları


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Prof.Dr.

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler MYO, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü, (Denizli)

2001-      

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Anabilim Dalı (Ankara)

1995-2001

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Anabilim Dalı, (Ankara)

1993-1995

Arş.Grv.

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi Anabilim Dalı, (Ankara)

1984-1993


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

 1. Mutlu DÖNMEZ (1997). Eskişehir’de ailelerin konut değiştirmelerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 2. Fatma ARPACI (1999). Ankara’daki kuru temizleme atölyeleri yerleşim düzenlemelerinin çalışanların iş verimliliğine etkileri. Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 3. Ayşe YİĞİT (2000). Ailelerin konut satın almaya ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi. Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 4. Petek Ece UYANIK (2001). Yaşlı tüketicilerin pazara yönelik tutumları. Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 5. Ayşe Sezen BAYOĞLU (2002). Ailelerin sosyal yaşam alanı mobilyalarını seçmelerinde sosyo-ekonomik düzeyin etkisi. Ankara Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 6. Nesrin KACAR (2003). Zihinsel engelli çocukların giysi kullanımında karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma.Gazi Üniv., Eğitim Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, Ankara.


Yönetilen Doktora Tezleri:

 1. Fatma ARPACI (2004). Evle İlgili İşlerden Kaynaklanan Stres: Kadın Öğretmenler Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı., Ankara.
 2. Mutlu DÖNMEZ DOĞAN (Devam ediyor). Konaklama işletmeleri mutfaklarının çalışanlara uygunluğu ve optimum mutfak donanımı tasarımı üzerine ergonomik bir araştırma. A.Ü. Fen Bilimler Enstitüsü, Ev Ekonomisi Anabilim Dalı, Ankara.


Projelerde Yaptığı Görevler:

 • GÖNEN, E., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö. (1989). Mutfak Çalışma Merkezlerinde Optimum İş Yüksekliği ve Antropometrik Ölçüm İlişkisi Üzerinde Ergonomik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü, Ankara. (Yardımcı Araştırıcı)
 • KALINKARA, V. (1990). Yaşlı Kadınlarda Antropometrik Veri - Mutfak Donanımı İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma. Milli Prodüktivite Merkezi Araştırma Fonu, Ankara. (Proje Yürütücüsü)
 • GÖNEN, E., BAYRAKTAR, M., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö., BABEKOĞLU, Y., SALMAN, M., ÖZMETE, E., UFUK, H. (1997). GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi. Çalışma Raporu 1.TEMAV, Ankara. (GAP Projesi) (Yardımcı Araştırıcı)
 • GÖNEN, E., BAYRAKTAR, M., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö., BABEKOĞLU, Y., SALMAN, M., ÖZMETE, E., UFUK, H. (1997). GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi: Şanlıurfa Kısas Sulama Birliği Örneği. Çalışma Raporu 2. TEMAV, Ankara. (GAP Projesi) (Yardımcı Araştırıcı)
 • GÖNEN, E., BAYRAKTAR, M., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö., BABEKOĞLU, Y., SALMAN, M., ÖZMETE, E., UFUK, H. (1997). GAP Bölgesinde Sulu Tarıma Geçişte Ailelerin Kaynak Yönetimi Eğitim Projesi: Mardin Derik Sulama Birliği Örneği. Çalışma Raporu 3. TEMAV, Ankara. (GAP Projesi) (Yardımcı Araştırıcı)
 • BARAN, A.G., KALINKARA, V., ARAL, N., BARAN, G., AKIN, G., ÖZKAN, Y. (2005). Yaşlı ve Aile İlişkileri Araştırması: Ankara Örneği. (Aile ve Sosyal Araştırmalar Kurumu - AAK - Projesi), Ankara. (Yardımcı Araştırıcı)
 • KALINKARA, V., ÇEKAL, N. (2007). Yaşlılık ve Yaşam Kalitesi: Denizli Kırsal ve Kentsel Kesim Yaşlıları Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. Denizli. (Proje Yürütücüsü)


İdari Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Müdür Yardımcısı

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu, (Ankara)

2000-2001

Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi, Ev Ekonomisi Yüksekokulu

2000-2001

Müdür

Pamukkale Üniv., Denizli Meslek Yüksekokulu,

2001-2007

Yönetim Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniv., Denizli Meslek Yüksekokulu

2001-2007

Senato üyesi

Pamukkale Üniversitesi

2001-2007

BAP Üyesi

Pamukkale Üniversitesi

2002-2007

Disiplin Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniversitesi

2002-2008

Yayın Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniversitesi

2002-2007

Yönetim Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniversitesi

2001-2008

Bölüm Başkanı (V)

Pamukkale Üniv., Denizli Meslek Yüksekokulu, İktisadi ve İdari Programlar Bölümü

2005-2007

Yönetim Kurulu Üyesi

Pamukkale Üniv., Denizli Meslek Yüksekokulu

2011- 2012

Bölüm Başkanı

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü

2011-2016

 

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

 Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teo.

Uyg

2012-2013

Güz

Ergonomi

2

0

65

İç Mekan Tasarımı-I

1

2

37

Üretim Yönetimi

2

0

22

Herkes İçin Tasarım

2

0

25

Bahar

Ergonomi (Çalışma Eko. ve End. İlişkileri / İktisat Fak.)

3

0

96

İç Mekan Tasarımı-II

1

2

17

Tasarım ve Dekorasyon

2

0

24

Kalite Güvencesi ve Standartlar

2

0

45

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0

45


2013-2014

Güz

Ergonomi

2

0

79

İç Mekan Tasarımı-I

1

2

33

Üretim Yönetimi

2

0

47

Herkes İçin Tasarım

2

0

32

Verimlilik (Çalışma Eko. ve End. İlişkileri / İktisat Fak.)

3

0

212

Bahar

İç Mekan Tasarımı-II

1

2


Tasarım ve Dekorasyon

2

0
Kalite Güvencesi ve Standartlar

2

0
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

2

0
Dekorasyon (El Sanatları)

2

0


Bilimsel ve Sivil Toplum Kuruluşlarına Üyelikler

 Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl


 Yönetim Kurulu Başkanı

 • YASAD (Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği-Kurucu Başkan)

1998-2014

 • DENFOT (Denizli Fotoğraf Derneği)

2009-2012

 • Güney Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfı

2001-2008

Koordinasyon Kurulu Üyesi

 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Tasarrufu Koordinasyon Kurulu

1986-2001

Yönetim Kurulu Üyesi

 • DEFSAD (Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği Kurucu Üye)

2007-2008Üye

 • DENFOT (Denizli Fotoğraf Derneği)

2008-

 • ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği)

2008-

 • DELSAD (Denizli El Sanatları Derneği-Kurucu Üye)

2005-

 • Güney Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınma Vakfı (Mütevelli Üyesi)

1999-

 • YASAD (Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği)

1998-

 • Tüketici Hakları Derneği

1992-2007

 • Yaşlıları Koruma Derneği

1986-2007

6.Yayınlar

6.1.Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

GÖNEN, E., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö. (1991). Anthropometry of Turkish women. Applied Ergonomics, 22 (6): 409 - 411.

KALINKARA, V., GÖNEN, E. (1992). The relation between anthropometric measurements of elderly women and work heights in kitchen. Intern. Journal for Housing Science and Its Applications, 16 (3):189-196.

KALINKARA, V. (1997). Energy-saving attitudes and behaviours of women in the use of electrical household appliances in Turkey. Journal of Consumer Studies and Home Economics, 21(4): 401-409.

KALINKARA, V., ERSOY, A.F. (1998). Housing and environment evaluation of elderly people. Intern. Journal for Housing Science and Its Applications, 22 (3): 203-215.

KALINKARA, V., ERSOY, A.F. (2000). The attitudes to energy saving and the training needs of the families at different socio-economic status. Turkish Journal of Social Research, 4(1): 143-158.

GÖRGÜN-BARAN, A., KALINKARA, V., ARAL, N., AKIN, G., BARAN, G., ÖZKAN, Y. (2007). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlıların gündelik yaşamdan tatmin düzeyleri: Ankara kentsel kesit örneğiTurkish Journal of Geriatrics, 10(1):10-18.

KALINKARA, V., ÇEKAL, N., AKDOĞAN, I. and KACAR, N. (2011). Anthropometric measurements related to the workplace design of the female workers employed in the textiles sector in Turkey. Eurasian Journal of Anthropology, 2(2):102-111.

 

6.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında yer alan bildiriler

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1992). Ailelerin ısınmada enerji tasarrufuna yönelik uygulamaları. International Energy Conservation Seminar. January 14-15 1992, İstanbul.

KALINKARA, V., ÖKTEM, Ş. (2002). Otel işletmelerinde mutfak donanımının çalışanlara uygunluğunun ergonomik olarak değerlendirilmesi. “Tourism in Mediterranean from past the Future”. First Tourism Congress of Mediterranean Countries. April 17-21 2002. Antalya. (p.527-536).

KALINKARA, V., ÖZDİPÇİNER, S.N., CEYLAN, S. (2002). Konaklama sektöründe çalışanların örgütsel yapıya yönelik tutumları üzerine bir araştırma. “Tourism in Mediterranean from past the Future”. First Tourism Congress of Mediterranean Countries. April 17-21 2002. Antalya. (p.649-658).

KALINKARA, V., ÇEKAL, N., ÖZDİPÇİNER, S.N., SOYDAŞ, M.E., CEYLAN, S. (2006). Alternative tourism facilities in rural area of Denizli: An application of swot analyzes. “Tourism in Mediterranean from past the Future”. Turk-Kazakh International Tourism Conference 2006. “New perspectives and values in World tourism and tourism management in the future”.  (Ed: A.Aktaş). 20-26 Nov. 2006, Alanya-Turkey. (p.833-841).

KALINKARA, V., ÇEKAL, N. and ÇOLAKOĞLU, H.E. (2006). The determination of optimum work surface height and anthropometric measurements of workers in institution kitchens. Human Perspectives on Sustainable future. The 5th International Household & Family Research Conference. Savonlinna, Finland. 6-9 June 2006.

KALINKARA, V. ve ÖZKAYA, K. (2011). Yaşlanan dünya ve Türk kültüründe yaşlı. Makedonya XVI.Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 07-11 May 2011. Skope, Macedonia. (pp.509-519).

ÖZKAYA, K. ve KALINKARA, V. (2011). Geleneksel Denizli evleri: Ahşap malzeme ve süslemeler. Makedonya XVI. Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, 07-11 May 2011. Skope, Macedonia. (pp.327-336).

KALINKARA, V. (2012). From traditional society to modern society: The future and status of the elderly. International Symposium on Relations of Turkey-Belgium and Co-Exhibition of Turkish Arts. June 03-07 2012. Brussell, Belgium. (pp.185-197).

 

6.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

KALINKARA, V. (1986). Ev mutfaklarının planlanmasında dikkat edilecek hususlar. Beslenme ve Diyet Dergisi,15:123-130.

KALINKARA, V., YÖRÜKOĞLU, A. (l987). Ankara kırsal kesimde konut ve barınma koşulları üzerinde bir araştırma. A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, 38 (1-2) :365-376.

GÖNEN, E., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö. (1987). Konut mutfaklarında çalışma ortamının iyileştirilmesine ergonomik yaklaşım. Verimlilik Dergisi, 16(3):105-121.

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1991). Bedensel özürlü kadınlar için mutfak tasarımına ergonomik yaklaşım. Verimlilik Dergisi, 20(3):121-132.

KALINKARA, V. (1995). Verimliliğin artırılması ve bedensel rahatsızlıkların önlenmesinde çalışma yeri dizaynının önemi. Verimlilik Dergisi, 24(1):121-138.

KALINKARA V., SALMAN, M. (1996). Evle ilgili işlerde çalışma yöntemlerinin ve ortam koşullarının iyileştirilmesi : İş kolaylaştırma. Verimlilik Dergisi, 25(4):55-68.

KALINKARA, V., (1997). Ev işlerinde verimliliğin artırılması: İnsan-çevre faktörleri yaklaşımı. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3): 75-86.

DÖNMEZ, M., KALINKARA, V. (1999). Ailelerin konut değiştirmelerinde etkili olan faktörler. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(3):153-172.

KALINKARA, V. (2000). Farklı yaşam dönemindeki ailelerin konut ve yakın çevresine yönelik beklentileri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (1-2):41-60.

KALINKARA, V. (2001). Ergonomi, geronteknoloji ve ev çevresinin tasarımı. Verimlilik Dergisi, 30(1):165-184.

KALINKARA, V. (2001). Yaşlıların konut ve yakın çevreye yönelik beklentileri üzerinde bir araştırma. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(1):1-13.

KALINKARA, V., SALMAN, M. (2001). Farklı alanlarda öğrenim gören üniversite öğrencilerinin yaşlılığa yönelik tutumları. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(2):76-91.

KALINKARA, V., ARPACI, F. (2002). Hasta konut sendromu ve insan sağlığına etkileri. Verimlilik Dergisi, 32(3):131-150.

ERSOY, A.F., KALINKARA, V. (2002). Ailelerin konut ısıtmada enerji verimliliğine yönelik tutum ve davranışları. Mesleki Eğitim Dergisi, 4(7):33-48.

KALINKARA, V., ERARI, F. (2002). Yaşlıların yaşam tatmini ve refahı üzerine demografik ve sosyo-ekonomik durumun etkileri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2(2): 76-87.

ŞENGÜL, M., KACAR, N., CEVAHİR, N.,  YALÇINKAYA, B., KALELİ, İ., DEMİR, M., KALINKARA, V.  (2002). 60 yaş ve üzeri kadınlarda iç çamaşırı kumaş çeşitlerinin (pamuklu, yün ve sentetik) bakteri kolonizasyonuna etkisi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2(2):110-120.

GÖRGÜN-BARAN, A.G., KALINKARA, V., ARAL, N., BARAN, G., AKIN, G., ÖZKAN, Y. (2003). Toplumsal cinsiyet bağlamında yaşlıların aile içi kararlara katılımı. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 3(2):73-93.

KALINKARA, V., ÇEKAL, N. (2003). Evde yaşayan yaşlıların günlük yaşam aktiviteleri (GYA) üzerine bir araştırma. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 3(2):103-117.

ÖZDİPÇİNER, N.S., KALINKARA, V. (2005). Konaklama sektörü çalışanlarının örgüte yönelik düşünce ve bağlılık durumları: Denizli örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(1):82-92.

KALINKARA, V., ÇEKAL, N. (2009). Evle ilgili işlerde verimlilik: Kadınların çevresel tasarıma ilişkin bilgi düzeyleri. Verimlilik Dergisi, 2009(1):47-56.

KALINKARA, V. (2010). Yaşlı bireyler için yaşam çevresinin ergonomik tasarımı. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2010(1):53-64.

KALINKARA, V., ÇOLAKOĞLU, H.E., ERTURAN, G. ve GÜNGÖR, H. (2011). Yükseköğrenim yapılarında eğitim donanımı tasarımına yönelik antropometrik ölçülerin belirlenmesi. Verimlilik Dergisi, 4:77-90.

 

6.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

KALINKARA, V. (1986). Konutların enerji kullanımındaki yeri. 4.Enerji Tasarrufu Semineri. 8-9 Ocak 1986, İstanbul. (s. 79-84 ).

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1987). Konutlarda yaşlıların yaşamını kolaylaştıracak bazı tasarım önerilerine ergonomik yaklaşım. 1.Ulusal Ergonomi Kongresi, MPM Yayınları: 372,  23-24 Kasım 1987, İstanbul. (s. 146-167 ).

GÖNEN, E., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö. (1989). Mutfak çalışma merkezlerinde optimum İş yüksekliği ve antropometrik ölçüm İlişkisi üzerinde ergonomik bir araştırma. II.Ulusal Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 379, 23 - 26 Mayıs, Adana. (s. 312-323).

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1991). Farklı yaş grubundaki kadınların antropometrik ölçüleri. 3.Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 441, Ankara. (s. 132-146).

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1993). Üniversiteye devam eden kız öğrencilerin boyutsal ölçülerinin İncelenmesi. 4. Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 509, 20-22 Ekim, İzmir. (s. 93-106).

GÖNEN, E., KALINKARA, V., SALMAN, M. (1993). Tüketicileri enerji tasarrufuna yöneltmede bazı yaklaşımlar. Enerji 93, Enerji Tasarrufu Semineri, 21 - 22 Ocak 1993, İstanbul. (s.285-301).

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1994). Konutlarda iç ortam koşullarının insan sağlığı ve verimliliğine etkileri. II. Verimlilik Kongresi. MPM Yayınları: 540. 19-21 Ekim 1994, Ankara. (s. 270-279 ).

KALINKARA, V., KAYABAŞI, N. (1995). Hazır giyim sektöründe boyutsal (antropometrik) ölçülerin önemi. 5. Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 570, 15-17 Kasım 1995, İstanbul. (s. 726-734).

KALINKARA, V., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z. (1995). Çalışma ekipmanlarının halı dokuyucularının sağlık ve iş verimine etkileri. 5. Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 570. 15-17 Kasım, İstanbul. (s. 305-311 ).

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1995). Ev kazalarına neden olan faktörlerin ergonomik olarak incelenmesi. 5.Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 570, 15 - 17 Kasım, İstanbul. (s. 594-604 ).

KALINKARA, V. (1995). Yaşlılıkta barınma. Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru “Olgun Gençlik” Sempozyumu. 20 Mart 1995, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. (s.66-80 ).

KALINKARA, V. (1997). Yaşlılarda bağımsızlık ve iç mekan tasarımı. Yaşlılık ve Kentsel Yaşam Sempozyumu. 27 Mart 1997, İzmir. (s.26-33 ).

KALINKARA, V., ERSOY, A.F., NAZİK, H. (1997). Evde iş kolaylaştırma ve donanım tasarımı. Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi, 6-7 Kasım 1997, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. (s.180-188).

KALINKARA, V. (1997). İnsan - mobilya uyumuna ergonomik yaklaşım: oturma antropometrisi. I.Ulusal Mobilya Kongresi, 17-19 Kasım 1997, Ankara. (s.107-117)

KALINKARA, V., SALMAN, M.,ÖZMETE, E., ARPACI, F. (1998). Üreticilerin mutfak donanımına ilişkin bilgi düzeyleri: Ergonomik yaklaşım. 6.Ergonomi Kongresi, MPM Yayınları:622. 27-29 Mayıs, Ankara. (s.358-371).

KALINKARA, V., ERSOY, A.F. (1999). Farklı sosyo-ekonomik statüdeki ailelerin elektrikli ev araçlarında enerji tasarrufuna ilişkin tutum ve davranışlarının incelenmesi. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, 3-5 Şubat 1999, Ankara. (s.61-75).

KALINKARA, V. (1999). Tüketim toplumu ve sürdürülebilir bir gelecek için enerji. Ulusal Enerji Verimliliği Kongresi, 3-5 Şubat 1999, Ankara. (s.194-203).

KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö. (1999). Ev ekipmanlarının kullanımında tasarımdan kaynaklanan güçlükler: Tüketim ergonomisi. 7.Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim 1999, Adana. (s.199-208).

KALINKARA, V., ERSOY, A.F., ARPACI, F. (1999). Aile ortamında yaşlıların bakımında karşılaşılan sorunlar üzerinde bir araştırma. 5.Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı: “Değişen Türkiye’de İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetler”. 21-23 Mayıs 1999, Ankara. (s.184-200).

KALINKARA, V., BARAN, A.G., TÜREL, G., MIHÇAKAN, H., KARATAŞ, S., SARIGÖL, A.N., ASLANTAMER, Ö., KARAKUŞ, D., KUDAL, E. (2000). Yaşlılıkta sosyal katılım ve yerel yönetimler. Yerel Yönetimler 2000: Yenimahalle Kent Kurultayı. Ankara. (s.83-106).

UYANIK, P.E., KALINKARA, V. (2001).Yaşlı tüketicilerin pazara yönelik tutumları. I.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim 2001, Ankara. (s.249-258).

KALINKARA, V. (2001). Geronteknolojik tasarımlar ve yaşlıların konutlarına uygulanabilirliği. (Ed: V.Kalınkara). I.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim 2001, Ankara. (s.50-61).

KALINKARA, V., SALMAN, M., ARPACI, F., DOĞAN, M. (2001). Mutfak tasarımının ergonomik boyutu ve kullanıcıların tasarıma yönelik bilgi düzeyleri. 8.Ulusal Ergonomi Kongresi, 24-25 Ekim 2001, İzmir. (s.193-200).

KALINKARA, V., TÜREL, G., ARPACI, F. (2003).  Kentsel kesimdeki yaşlıların konut ve yakın çevreye ilişkin tercihleri. II.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan 2003, Denizli. (s.305-315).

KALINKARA, V., ÇEKAL, N., AKDOĞAN, I., ARPACI, F., KACAR, N. (2003). Denizli tekstil sektöründe kadın çalışanların çalışma yeri tasarımına yönelik antropometrik ölçüleri. 9.Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Denizli. (s.152-160).

BARAN, A.G., KALINKARA, V., ARAL, N., BARAN, G., AKIN, G., ÖZKAN, Y. (2003). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlıların yaşam tatminindeki eşitsizliğine ilişkin sosyal faktörler: Ankara kentsel kesim örneği. Sosyoloji Derneği IV.Ulusal Sosyoloji Kongresi, 16-18 Ekim 2003, Sivas.

KALINKARA, V. (2003).Yaşlılık, yoksulluk ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar). I.Sosyal Hizmetler Şurası, 19-21 Nisan 2004, Ankara. (s.537-544).

KALINKARA, V., ÇEKAL, N., ÖZKAYA, K. (2004). Restoran mutfaklarında çalışanların antropometrik ölçüleri ve optimum yüksekliklerin belirlenmesi. X.Ulusal Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.

KACAR, N., KALINKARA, V. (2004). Zihinsel engelli çocukların giysi kullanımında karşılaştıkları sorunlar: Ergonomik giysi tasarımı.  X.Ulusal Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.

ARPACI, F., KALINKARA, V. (2004). Hastane tedavi odaları donanımının hemşirelere uygunluğunun antropometrik olarak değerlendirilmesi. X.Ulusal Ergonomi Kongresi, 7-9 Ekim 2004, Bursa.

KALINKARA, V. (2005). Yaşlılık döneminde birey-çevre etkileşimi için tasarım: Geronteknolojik yaklaşım. III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir. (s.138-148).

BARAN, A.G., KALINKARA, V., ARAL, N., BARAN, G., AKIN, G., ÖZKAN, Y. (2005). Yaşlıların kendilerine ait kararları vermedeki etkinliğinin analizi: Ankara Örneği. III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir. (s.456-464).

ERDEM, M., ÇEKAL, N., KALINKARA, V. (2005). Yaşlı ve günlük yaşam aktiviteleri (GYA): Denizli kentsel kesim yaşlıları üzerine bir araştırma. III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir. (s.465-473).

KALINKARA, V., ÇEKAL, N. (2005). Kadınların evde iş kolaylaştırma yöntemlerine ilişkin  görüşleri ve bu yöntemleri kullanma durumları. XI.Ulusal Ergonomi Kongresi, 26-28 Aralık 2005, İstanbul. s.131-138.

KALINKARA, V., ÇOLAKOĞLU, H.E., ERTURAN, G. (2006). Yükseköğrenim yapılarında eğitim donanımı tasarımına yönelik antropometrik ölçülerin belirlenmesi. XII.Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2006, Ankara.

KALINKARA, V., (2007). Türkiye’de siyasi partilerin seçim bildirgelerinde yaşlılara yönelik yaklaşımları ve gerçekleştirilme düzeyleri.  IV.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara. (s.270-281).

KACAR, N., KALINKARA, V., (2007). Yaşlı kadın dış giyiminde renk ve model tercihleri. IV.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 22-23 Kasım 2007, Ankara. (s.282-295).

KALINKARA, V., (2008). Küresel rekabet ve sürdürülebilir yaşam biçiminin zorlukları. XIV.Ulusal Ergonomi Kongresi, 30-31 Ekim- 1 Kasım 2008, Trabzon. (s.238-244).

KALINKARA, V., (2009). Dünyada demografik değişim dinamikleri: Yaşlı nüfus artışının yaratacağı toplumsal ve ekonomik sorunlar. V.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 7-8 Mayıs 2009, Sivas. (s. 163-171).

KALINKARA, V. (2009). Yaşlı ve engellilerin yaşam kalitesinin artırılması: Ergonomik ürün tasarımı. XV.Ulusal Ergonomi Kongresi, 22-24 Ekim 2009. Konya. (s.345-354).

KALINKARA, V., (2011). Yaşlı bireyler için yaşam çevresinin ergonomik tasarımı. VI.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 12-14 Mayıs 2011, Yozgat. (s. 81-92).

ARPACI, F., KALINKARA, V. (2011). Yaşlıların çalışma yaşamından kaynaklanan sorunları.  VI.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 12-14 Mayıs 2011, Yozgat. (s. 20-28).

KALINKARA, E.C. ve KALINKARA, V. (2011). Bağcılıkta terbiye sistemlerinden kaynaklanan kas-iskelet rahatsızlıkları ve ergonomik düzenlemeler. XVII.Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim 2011, Eskişehir. (Poster)

KALINKARA, V. (2011). Yaşlanma, ev güvenliği ve ergonomi. XVII.Ulusal Ergonomi Kongresi, 14-16 Ekim 2011, Eskişehir.

KALINKARA, V. (2012). Türkiye’de “ev ergonomisi”ne yönelik çalışmalar: Eleştirel yaklaşım. XVIII.Ulusal Ergonomi Kongresi, 16-18 Kasım 2012, Gaziantep. (s.279-286).

KALINKARA, V. (2013). Nüfus yaşlanması ve toplumsal değişime etkileri. 21.Yüzyılda Türkiye’de Sosyal Bilimler ve Toplum Sorunları Sempozyumu, 19-21 Mart 2013, Ankara. (s.107-126).

SARI, İ., ÖZER, İ. ve KALINKARA, V. (2013). Bilgisayar çalışma ortamlarında donanım kaynaklı kas iskelet sistemi rahatsızlıkları. II.Ulusal Mobilya Kongresi, 11-13 Nisan 2013, Denizli. (s.359-367).

KALINKARA, V. ve ARPACI, F. (2013). Yerinde yaşlanma. VII.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Karabük. (s.74-80).

KALINKARA, V. (2013). Yaşlılık yönetimi: Yaşlanmakta olan toplumlarda öğrenmenin rolü. VII.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 23-25 Mayıs 2013, Karabük. (s.1-6).

KALINKARA, V., ARPACI, F. ve DOĞAN, M. (2013). Mutfak ergonomisi: Farklı yaş grubundaki kadınların mutfaklarına ilişkin değerlendirmeleri. XIX.Ulusal Ergonomi Kongresi, 27-29 Eylül 2013, Balıkesir. (s.277-288).

KALINKARA, V. ve ÖZKAYA, K. (2013). Orman işçilerinin çalışma duruşlarının ergonomik analizi. XIX.Ulusal Ergonomi Kongresi, 27-29 Eylül 2013, Balıkesir. (s.76-84).

 A.6.Kitaplar

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1987). Elektrikli Ev Araçlarının Satın Alınması, Kullanımı ve Enerji Tasarrufu. A.Ü.Ziraat Fak. Yayınları:1029, Derlemeler: 39, Ankara.

GÖNEN, E., KALINKARA,V., VURAL, H. (1988). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Öğrencilerinin Tüketim Harcamaları Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 1042, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 556, Ankara. (47 s.)

KALINKARA, V. (1990). Elektrikli Ev Araçlarının Satın Alınması ve Enerji Tasarrufu. Milli Eğitim Bakanlığı, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Yayınları. Ankara.

GÖNEN, E., KALINKARA, V., ÖZGEN, Ö. (1990). Mutfak Çalışma Merkezlerinde Optimum İş Yüksekliği ve Antropometrik Ölçüm İlişkisi Üzerinde Ergonomik Bir Araştırma. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 408, Şanal Matbaası, Ankara. (94 s.)

KALINKARA, V., GÖNEN, E. (1992). Yaşlı Kadınlarda Antropometrik Veri - Mutfak Donanımı İlişkisi Üzerinde Bir Araştırma. A.Ü. Ziraat Fak. Yayınları: 1262, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 697. A.Ü. Ziraat Fak. Baskı Ofset Ünitesi, Ankara. (164 s).

KALINKARA, V. (2001). Konutta İç Dekorasyon. Teknik Yayınevi: Mühendislik, Mimarlık Yayınları, Ankara. (268 s).  

BARAN, A.G., KALINKARA, V., ARAL, N., BARAN, G., AKIN, G., ÖZKAN, Y. (2005). Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği. Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları No:127.  Ankara.

KALINKARA, V. (2006). Tasarım ve Dekorasyon. II.Baskı. Gazi Kitabevi, Ankara. (269 s.).

KALINKARA, V. (2011). Temel Gerontoloji: Yaşlılık Bilimi. I.Baskı. Nobel Yayıncılık, Yayın No:145, Ankara. (340 s.).

 A.7.Kitap bölümleri

KALINKARA, V. (2000). Yaşlılıkta sosyal katılım ve kent hizmetleri.  (Edit: G. Erkan ve V. Işıkhan). Antropoloji ve Yaşlılık. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 006. Ankara. (s. 77-86).

KALINKARA, V. (2004). Yaşlı konutlarında iç mekan tasarımının ergonomik boyutu(Edit: V. Kalınkara). Yaşlılık: Disiplinler arası yaklaşım, sorunlar, çözümler. Odak Yayınevi, Ankara. (s.59-79).

 A.8.Diğer yayınlar

GÖNEN, E., KALINKARA,V. (1988). Kırsal kesimdeki ailelerin elektrikli ev araçları varlığı ve kullanım sıklığının İncelenmesi. 6.Enerji Tasarrufu Semineri, 11-13 Ocak, İstanbul.

GÖNEN, E., ÖZGEN, Ö., KALINKARA, V. (1988). Ekosistem açısından ailede enerji tasarrufu ve bazı tasarruf önerileri. Konutlarda Enerji Tasarrufu Semineri, 1- 2 Aralık 1988, Ankara.

GÖNEN, E., KALINKARA,V. (1989). Gecekondu kesimindeki ailelerin elektrikli ev araçları varlığının İncelenmesi. 7.Enerji Tasarrufu Semineri, 9-11 Ocak, İstanbul.

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1991). Kadınların elektrikli ev araçlarının kullanımında enerji tasarrufuna yönelik tutum ve davranışları. Kadın ve Enerji Tasarrufu Sempozyumu, 25 -26 Nisan, Ankara.

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1991). Nüfus, enerji ve çevre etkileşimi. 9.Enerji Tasarrufu Semineri, 15 - 16 Ocak 1991, İstanbul.

KALINKARA, V.  (1992). Aile - enerji - tüketim ve tasarruf. Standard Dergisi, 31 (362):14-16.

GÖNEN, E., KALINKARA, V. (1992). Bedensel özürlü kadınların boyutsal ölçülerinin konut donanımı tasarımlarında kullanılması. Standard Dergisi, 31(369):27-29.

GÖNEN, E., KALINKARA,V. (1993). Kadınların elektrikli ev araçlarının satın alınmasına İlişkin davranışları. A.Ü. Ziraat Fak. Ev Ekonomisi Yüksekokulu 1992-93 Çalışmalarından Bir Kesit. (Editörler; M. Bayraktar, V. Kalınkara ve N. Aral). Ankara. (s. 6-13).

KALINKARA, V. (1994). Evle ilgili işlerde insan enerjisinin verimli kullanımı. Standard Dergisi, 33 (387):14-19.

BAYRAKTAR, M., KALINKARA,V. (1995). Konutlarda depolama alanı yeterliliği. Standard Dergisi, 35(401): 106-114.

KALINKARA, V., ERSOY, A.F. (1996). Aileler enerji tüketimlerini azaltabilirler mi? Standard Dergisi, 35 (418):120-124.

KALINKARA, V. (1997). Konutlarda iç ortam kirliliğinin insan sağlığına etkileri. Standard Dergisi, 36(427):104-109.

ERSOY, A.F., KALINKARA, V. (1997). Ailelerin mobilya satın almalarında etkili olan faktörler. Standard Dergisi, 36(432):106-113.

KALINKARA, V., ARPACI, F. (1998). Nüfus trendleri ve enerji tüketimi etkileşimi. Enerji Verimliliği Sempozyumu, 8-9 Ocak 1998, İstanbul.

KALINKARA, V., DÖNMEZ, M. (1998). Yaşlılıkta sosyal katılım ve yaşam tatmininin artırılması. Geçmişten Geleceğe Yaşlı ve Aile Etkileşimi Sempozyumu, 27 Mart 1998, İzmir.

KALINKARA, V. (2000). Ev kadınları ve ergonomi: Mutfak "ağrı"sı. İTÜ Vakıf Dergisi, 33:42-45.

KALINKARA, V. (2007). Doğal taş ürünleri üretimi ve tasarımda yaratıcılık. Laodikeia, 3-4:40-44.

A.10.Atıflar

ATIF VEREN ESER ATIF ALAN ESER
 • KALINKARA, V. (1986). A study on the families’ decision and preferences about their homes living in district of Yenimahalle and Batikent in Ankara. Graduate School of Home Management and Family Economics (unpublished master thesis), University of Ankara, Ankara
 • HABLEMITOĞLU, Ş., ÖZKAN, Y. and PURUTÇUOĞLU, E. (2010). The Assessment of the Housing in the Theory of Maslow’s Hierarchy of Needs. European Journal of Social Sciences, 16(2):222-228.
 • Gönen, E., KALINKARA, V. and Özgen, Ö. (1991). Anthropometry of Turkish women. Applied Ergonomics, 22(6): 409-411.
 • BISHU, R.R., DONOHUE, B. and MURPHY, P. (1992). Cognitive ergonomics of a mail order filling company: Part 2 — influence of shelf coding and address information on acquisition time. Applied Ergonomics, 23(2):115-120. 
 • KROEMER, K., KROEMER, H. and KROEMER - ELBERT, K. (1994). Ergonomics: How to design for ease and efficiency. Simon and Schuster Comp., New Jersey.
 • RESNICK, M. (1995). Estimating the anthropometry of international populations using the scaling ratio method. Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting Proceedings, Industrial Ergonomics , pp. 673-677(5).
 • AL-HABOUBI, M.H. (1999). Statistics for a composite distribution in anthropometric studies the general case. Ergonomics, 42(4): 565-572. SSCI-SCI
 • KARWOWSKI, W. and MARRAS, W.S. (Edit) (1999). The Occupational Ergonomics Handbook. Technology  & Engineering,
 • STROKINA, A.H. (2001). Эргономическая антропология в проектировании и оценке эргатических систем. Оглавление диссертации, Moscova. (Doctoral Thesis).
 • EVEREKLIOĞLU, C., DOĞANAY, S., ER, H., GÜNDÜZ, A., TERCAN, M., BALAT, A., & CUMURCU, T. (2002). Craniofacial anthropometry in a Turkish population. The Cleft palatecraniofacial journal official publication of the American Cleft Palate Craniofacial Association39(2), 208-218.
 • KROEMER, K.H.E. (2003). Engineering Anthropometry. Occupational Ergonomics: Principles of Work Design. (Edited by Waldemar Karwowski and William S . Marras). CRC Press, 9-27
 • ALHABOUBI, M.H. (2003). The female / male ratio of anthropometric dimensions. Journal of the Egyptian Medical Association, 61:177-202.
 • NAG, A., NAG, P.K. and DESAI, H. (2003). Hand anthropometry of Indian women. The Indian Journal of Medical Research, 117(JUNE):260-269.
 • BAŞIBÜYÜK, G.Ö. ve AKIN, G. (2007). Sivas il merkezinde yetişkin kadın ve erkeklerde obezite değerleri. Turkish Studies Int. Periodical for the Languages, 2(4): 1239-1261.
 • HUNTSMAN, A.C., WHITE, N.G. and GUNUNG, K. (2010). Anthropometry, lifestyles and fat patterning in Balinese women, Annals of Human Biology32(5): 599-619.
 • CHUAN, T.K., HARTONO, M. and KUMAR, N. (2010). Anthropometry of the Singaporean and Indonesian populations. International Journal of Industrial Ergonomics, 40(6): 757-766.
 
 • Gönen, E. ve KALINKARA,V. (1991). Bedensel özürlü kadınlar için mutfak tasarımına ergonomik yaklaşım. Verimlilik Dergisi, 3: 121-131.
 • GÜVEN, S. and CERIT, G. (2001). An investigation of the problems faced by elderly consumers during shopping. Journal of Qafqaz University,
 • Gönen, E. ve KALINKARA, V. (1991). Farklı yaş grubundaki kadınların antropometrik ölçüleri. 3.Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları:441, Ankara. (s. 132-146 ).
 • İŞERI, A. (2008). Determining the anthropometric characteristics of Turkish population. Master of Thesis. Graduate Institute of Sciences and Engineering of Fatih University.  Istanbul.
 • İŞERI, A. and ARSLAN, N. (2009). Estimated anthropometric measurements of Turkish adults and effects of age and geographical regions. International Journal of Industrial Ergonomics, 39: 860–865.
 • ARPACI, F., HAZAR, M., BAYANSALDUZ, M. and TINGAZ, E.O. (2013). An Investigation into Learners' Perceptions of Ergonomics in the Classrooms at school of Physical Education and Sports. Life Science Journal 2013; 10(7s)
 • KALINKARA, V. and Gönen, E. (1992). The relation between anthropometric measurements of elderly women and work heights in kitchen. Housing Science, 6(3): 189 - 196.
 • AHMADI, R. (1996). Ergonomic factors in designing a bathroom for seniors. Seniors' Housing Update, 7(1):1-5.
 • AHMADI, R.. and EARHART, C. (1997). Kitchen design improves quality of life, offers independence. Long Term Care Monitor, MPL Communications Inc., Toronto. April:26-28.
 • www.hql.jp/gpd/jpn/adb/main/tojois/36sample.htm “Phys. Func. DB of Elderly People”. (in Japon)
 • Gönen, E. ve KALINKARA, V. (1993). Üniversiteye devam eden kız öğrencilerin boyutsal ölçülerinin incelenmesi. 4. Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları: 509, 20 -22 Ekim, İzmir. (s. 93 -106 ). 
 • BURDURLU, E., USTA, İ., İLÇE, A.C., ALTUN, S. ve ELIBOL, G.C. (2006). Static anthropometric characteristics of 12-15 aged students living in Ankara/Turkey. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi
 •  KALINKARA, V., Söylemezoğlu, F. ve Erdoğan, Z., (1995). Çalışma ekipmanlarının halı dokuyucularının sağlık ve iş verimine etkileri. 5. Ergonomi Kongresi. MPM Yayınları:570. 15-17 Kasım, İstanbul. (s. 305-311 ).
 •  ÖZKAN TAĞI, S. Carpet weaving women and their contribution to household economy in Turkey. 4th International Scientific Conference: Rural Environment Education. Personality. 29-30 May 2009, pp.139-148, Jelgava, Latvia.
 •  KALINKARA V. (1997). Energy-saving attitudes and the behaviour of women in the use of electrical household appliances in Turkey. Journal of Consumer Studies and Home Economics, 21;401-409
 
 • WILHITE, H., NAKAGAMI, H., MASUDA, T., YAMAGA, Y. and HANEDA, H. (1996). A cross-cultural analysis of household energy use behaviour in Japan and Norwey. Energy Policy, 24(9):795-803.
 • YANG, JIN-U; SONG, GYO-UK (1999). A study on the evaluation and the related factor of degree of an act of the environment-friendly lifestyle in Pusan Metropolitan City. Journal of the Korea Planners Association, 34(3): 147 ~ 147.
 • BROWNING, B. (2000). The saving behaviour of a two-persons household. http://www.zl50.com/1201106 205831 7328.html 102(2) :235-251.
 • SHI, L., XING, L., MA, Z., YANG, L. and WU, X. (2009). Household disposal behavior and attitudes towards the recycling of waste household electrical appliances in Qingdao, P.R.China. Management and Service Science. MASS '09. International Conference. 22-24 Sept, 2009. Beijing, China.
 • ODLAND, D, DAVIS, C., VETTEL, R. and HARRIS, J. E. (2009). Energy use and quality of foods cooked by different appliances.  Home Economics Research Journal, 15(4): 226-236.
 • LOUNDES, J. (2010). Household saving behaviour in Australia. Economic Papers: A Journal of Applied Economics and Policy, 20(1):67-83.
 • PAPAOIKONOMOU, E., RYAN G. and VALVERDE, M. (2011). Mapping Ethical Consumer Behavior: Integrating the Empirical Research and Identifying Future Directions. Ethics & Behavior, 21(3): 197-221.
 • ………….. (2011). Study on Chinese consumer attitudes on energy – saving household appliances and government policies: based on a questionnaire survey of residents in Chongqing, China. Energy Procedia, 5:445-451.
 • GLASS, J., HOCHBERG, F.H. and MILLER, D.C. (2011). Attitudes of cypriot consumers on the ownership of household appliances: The case of the city of Limassol. International Journal of Consumer Studies, 35(2):132-137.
 •  Ersoy, A.F. ve KALINKARA, V. (1997). Ailelerin mobilya satın almalarında etkili olan faktörler. Standard Dergisi, 36 (432): 106-113.
 
 • ÖZTOP, H., ERKAL, S. and GÜNAY, G. (2008). Factors influential in consumers’ furniture selection and their preferences regarding product features. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3(6):23-34.
 • İLÇE, A.C., CIRITCIOĞLU, H.H., BURDURLU, E. and ALTUN, S. (2010). The figure preferences of the consumers on the panel furniture surfaces. Technology,13(4): 219-228.
 •  KALINKARA, V. (1999). Yaşlılıkta sosyal katılım ve kent hizmetleri. Yaşlılık ve Kent Hizmetleri Sempozyumu, 7 Ekim 1999, Ankara. / KALINKARA, V. (2000). Yaşlılıkta sosyal katılım ve kent hizmetleri.  (Editörler: G.Erkan ve V. Işıkhan). Antropoloji ve Yaşlılık. H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No: 006. Ankara. (s. 77-86).
 •  TÜREL, G. (2000). Provision of housing and services for the elderly in Turkey. The ENHR 2000 Conference, 26-30 June 2000, Gavle.               
 •  KALINKARA, V. (2001). Gerontechnologic design and applicability to elderly homes. First National Older Age Congress, Ankara. (pp.49-59). KALINKARA, V. (2001). Geronteknolojik tasarımlar ve yaşlıların konutlarına uygulanabilirliği. (Ed: V.Kalınkara). I.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 10-11 Ekim 2001, Ankara. (s.49-59).
 •  ÇIVITÇI, Ş. (2004). An ergonomic garment design for elderly Turkish men. Applied Ergonomics, 35(2004): 243-251.
 •  KALINKARA, V. (2001). Konutta İç Dekorasyon. Teknik Yayınevi:  Mühendislik, Mimarlık Yayınları, Ankara. (268 s).
 •  ……. (2012). The Principles of Bioharmological Building Design. International Construction Congress 2012. ICONC2012-SDÜ, Isparta.
 •  KALINKARA, V. (2001). Yaşlıların konut ve yakın çevreye yönelik beklentileri üzerinde bir araştırma. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(1):1-13.
 •  SÖNMEZ TÜREL, H., MALKOÇ YIĞIT, E. and ALTUĞ, İ. (2007). Evaluation of elderly people’s requirements in public open spaces: A case study in Bornova district (İzmir, Turkey). Building and Environment, 42(5):2035-2045.
 •  KALINKARA, V., Erarı, F. (2002). Yaşlıların yaşam tatmini ve refahı üzerine demografik ve sosyo-ekonomik durumun etkileri. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2(2): 76-87.
 •  ARPACI, F. (2008). A study into the quality of life of the elderly living at the rest homes in Turkey. Pakistan Journal of Social Sciences, 5(1):76-81.
 •  KALINKARA, V., Türel, G., Arpacı, F. (2003).  Kentsel kesimdeki yaşlıların konut ve yakın çevreye ilişkin tercihleri. II.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 9-12 Nisan 2003, Denizli. (s.305-315).
 •  CANDAS KAHYA, N., ZORLU, T., OZGEN, S., MIDILLI SARI, R., ELMALI SEN, D. and SAGSOZ, A. (2009). Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon Old Person's Home in Turkey. Applied Ergonomics, 40(5):840-851.
 •  KALINKARA, V. (2004). Yaşlı konutlarında iç mekan tasarımının ergonomik boyutu(Edit: V. Kalınkara). Yaşlılık: Disiplinler arası yaklaşım, sorunlar, çözümler. Odak Yayınevi, Ankara. (s.59-79).
 •  SÖNMEZ TÜREL, H., MALKOÇ YIĞIT, E. and ALTUĞ, İ. (2007). Evaluation of elderly people’s requirements in public open spaces: A case study in Bornova district (İzmir, Turkey). Building and Environment, 42(5):2035-2045.
 •  Erdem, M., Çekal, N., KALINKARA, V. (2005). Yaşlı ve günlük yaşam aktiviteleri (GYA): Denizli kentsel kesim yaşlıları üzerine bir araştırma. III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir. (s.465-473).
 •  CANDAS KAHYA, N., ZORLU, T., OZGEN, S., MIDILLI SARI, R., ELMALI SEN, D. and SAGSOZ, A. (2009). Psychological effects of physical deficiencies in the residences on elderly persons: A case study in Trabzon Old Person's Home in Turkey. Applied Ergonomics, 40(5):840-851.
 •  Görgün-Baran, A., KALINKARA, V., Aral, N., Baran, G., Akın, G., Özkan, Y. (2005). The elder and family relations research: Ankara sample. (Yaşlı ve Aile İlişkileri: Ankara Örneği). Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Yayınları No:127.  Ankara.
 
 • GÖRGÜN-BARAN, A., (2008). A qualitative research on five older women about the meanings of ageing and life. World Applied Sciences Journal, 4(3):418-429.
 • ÖZTOP, H., ŞENER, A., GÜVEN, S. and DOĞAN, N. (2009).  Influences of intergenerational support on life satisfaction of the elderly: A Turkish sample. Social Behavior and Personality, 37(7): 957-970.
 • GÜVEN, S. and ŞENER, A. (2010). Family Relations in Aging. International Journal of Business and Social Science,  1(3):47-52. Güven, S., Şener, A., Gürsoy, N. (2012). Women’s views on old age. The International Journal of the Humanities. 9(5):77-90. 
 • GÜVEN, S., ŞENER, A. and GÜRSOY, N. (2012). Women’s views on old age. The International Journal of the Humanities. 9(5):77-90.
 •  KALINKARA, V. (2005). Yaşlılık döneminde birey-çevre etkileşimi için tasarım: Geronteknolojik yaklaşım. III.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 16-19 Kasım 2005, İzmir. (s.138-148).
 •  BEYAZTAŞ, F., KURT, G. and BOLAYIR, E. (2012). Life satisfaction level of elderly people: a field study in Sivas, Turkey. Journal of Pakistan Medical Association62:221-225.
 •  KALINKARA, V. (2006). Tasarım ve Dekorasyon. II.Baskı. Gazi Kitabevi, Ankara. (269 s.).
 
 • ÖZTOP, H., ERKAL, S. and GÜNAY, G. (2008). Factors influential in consumers’ furniture selection and their preferences regarding product features. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 3(6):23-34.
 • ERGÜDEN, T. (2012). The importance of soft furnishings in interior spaces. Pilot Study-Living Spaces.  Eastern Mediterranean University, Master of Science, Gazimağusa, North Cyprus.
 •  Görgün-Baran, A., KALINKARA,V., Aral, N., Akın, G., Baran, G., Özkan, Y. (2007). Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki yaşlıların gündelik yaşamdan tatmin düzeyleri: Ankara kentsel kesit örneği, Turkish Journal of Geriatrics, 10(1):10-18.
 •  KALINKARA, V., (2011). Yaşlı bireyler için yaşam çevresinin ergonomik tasarımı.VI.Ulusal Yaşlılık Kongresi, 12-14 Mayıs 2011,Yozgat. (s.81-92). KALINKARA, V. (2010).Yaşlı bireyler için yaşam çevresinin ergonomik tasarımı. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 2010(1):53-64.
 •  GUZEL, S. (2013). Clothes preferences and problems of consumers aged 65 and above. The Macrotheme Review, 2(5):168-181. 
 •  KALINKARA, V., Çekal, N., Akdoğan, I. and Kacar, N. (2012). Anthropometric measurements related to the workplace design of the female workers employed in the textiles sector in Turkey. Eurasian Journal of Anthropology, 2(2):102-111.
 •  AFONSO, L.C. (2013). Estudo Comparativo da Prevalencia de Sintomas Musculo-Esqueleticos em Trabalhadores de Duas Empresas da Industria do Calçado: Setor da Costura. Mestrado em Engenharia de Segurança e Higiene Ocupacionais. Porto.