Moda Tasarım Öz Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Kutlu

Dr. Öğretim Üyesi Derya Tatman

Öğr. Gör. Sedat Gökçe

Öğr. Gör. Nezla Ünal