TASARIM BÖLÜMÜ

TARİHÇE


Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 1987-88 Eğitim-Öğretim yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bir parçası olarak Tekstil ve Elektrik Programları ile kurulmuştur. 1992 yılında Moda Giyim Programı açıldı. 2002 yılında Yüksek Öğrenim ve Meslek Lisesi Meslek Yüksekokullarının Müfredat Geliştirme Programı'nın kurulmasıyla Teknik Programlar Bölümü oluşturulmuş ve Tekstil ve Moda Hazır Giyim Programı Tekstil Programı adı altında yeniden yapılandırılmıştır.  2011-2012 eğitim öğretim yılında, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Moda Tasarımı programı ile eğitim vermeye devam etmiştir. 2012-13 akademik yılında açılan Grafik Tasarım Programı ve 2019-2020'de açılan İç Mekan Tasarımı Programı ile öğretime devam etmektedir.

GENEL BİLGİ

Tasarım eğitimi, güzel sanatlar ile sanayi arasında bir köprü tasarlayarak ve sektörün ürettiği ürünleri sanatçı duyarlılığı ve sosyal farkındalıkla tasarlayarak toplumun refahına katkıda bulunmayı amaçlayan bir anlayışa dayanmaktadır. Tasarım eğitiminde farklı sanat ve tasarım alanları disiplinlerarası bir ortamda harmanlanır. Dolayısıyla hedefimiz yüksek sanat potansiyeli olan ve bu farklı sanat ve tasarım alanları arasındaki bölücü çizgilerin eridiği günümüz iş dünyasında teknolojiyi yakından takip eden tasarımcıları yetiştirmektir.

AMAÇ

Tasarım Bölümünün amacı, iki yıllık eğitim programı boyunca uluslararası düzeyde tasarımcı adaylara sanat ve tasarım eğitimi sağlamak; Sürekli araştırma yoluyla sürekli bilgi üreterek toplumu eğiterek toplumu eğiterek, tasarım yoluyla ulusal sanayi sorunlarına çözümler geliştirmek; Ulusal ve uluslararası beklenti ve ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik ve bilimsel gelişmeyi desteklemeyi amaçlar.