Prof. Dr. Yasemin Beyazıt

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok

+902582963740

ybeyazit@pau.edu.tr

https://pamukkale.academia.edu/Yaseminbeyazıt

 

Eğitim Bilgileri

2010-2011       : Misafir Bilim Adamı (Post-Doctoral Fellow), Harvard Üniversitesi, Center For Middle Eastern Studies.

2003-2009       :  Doktora Öğrenimi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1999-2001       :  Yüksek Lisans Öğrenimi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1995-1999       :  Lisans Öğrenimi, Pamukkale Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü

 

Verdiği Dersler

 

 

YAYINLAR

Kitap

Denizli Teslim Baba Tekkesi

Denizli Dedigi Tekkesi

Osmanlı İlmiyye Mesleğinde İstihdam (XVI. Yüzyıl)

Kadıasker Atama Ruznamçelerinden Çivizade Mehmet Efendi Ruznamçesi

 

Makale ve Bildiri

Sicill-i Ahvâl Defterlerinin Tahlili ve Denizli Merkez Doğumlu Memurlar Üzerine Bir Prosopografi Denemesi

Hüseyin Mazlum Bababalım ve Ailesi'nin Milli Mücadele'deki Rolü

Râbia'dan İnebahtı'ya Rumeli Kadılık Rütbeleri

Hurûfât Defterlerine Göre Homa Kazası ve Vakıf Kurumları (XVIII.-XIX. Yüzyıllar)

XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Şeyhlü Kazası ve Vakıf Kurumları

Kadıasker Ruznamçelerinde Tipoloji ve Yeterlik

XVI. Yüzyıl Osmanlı İlmiyye Kanunnameleri ve Medrese Eğitimi

Hurufat Defterlerinin Şehir Tarihi Araştırmalarındaki Yeri

Tanzimat Devri Şeyhülislamlarından Meşrebzade Arif Efendi ve Kadılık Kurumundaki İstihdam Sorunu

Evliya Çelebi'nin Sunduğu Önemli Bir Portre: Bitlis Hanı Abdal Han

Rumeli Kadılıkları ve Rütbelerine Dair 1253/1837 Tarihli Bir Yazma (62 belge ile birlikte)

Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Merkez-Çevre İletişimine Dair Sorunlar

Efforts to Reform Entry into the Ottoman İlmiyye Career towards the End of the 16th Century:The 1598 Ottoman İlmiyye Kanunnamesi

Osmanlı'da Kaza Sınırlarını Belirleyen Temel Etkenler

Osmanlı İlmiyye Bürokrasisinde Şeyhülislamlığın Değişen Rolü ve Mülazemet Sistemi