Prof. Dr. Umut Karabulut

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok

+902582963643

ukarabulut@pau.edu.tr

https://pamukkale.academia.edu/UmutKarabulut

 

Eğitim Bilgileri

2015           : The New School for Social Research, New York, ABD, TÜBİTAK Post-Doktora 

2003-2008 : Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Doktora.

2001-2003 : Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans.

1997-2001 : Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.Lisans

 

Verdiği Dersler

 

Yayınlar

Kitap

İzmir Kentinde Siyasi Protesto Kültürü (1908-1912)

Makale ve Bildiri

Istanbul Semalarında Uçan İlk Türk Kadını Belkıs Şevket Hanım

Erken Cumhuriyet Dönemi'nde Doğu Anadolu Bölgesini Kalkındırmaya Yönelik Bir Girişim: Malatya Bez Ve İplik Fabrikası TAŞ'ın Kuruluşu

Birinci Dünya Savaşında İngilizlerin Psikolojik Bir Harekatı: Sahte Tanin Nüshaları

Davetsiz Misafiri Beklerken İkinci Dünya Savaşı Türkiye'sinde Pasif Güvenlik Önlemleri (1939-1940)

Anavatan Partisi İktidarının İlk Yıllarında Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) İlişkileri Ve Türkiye'nin AET'ye Tam Üyelik Başvurusu

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sağlık Hizmetlerine Toplu Bir Bakış, Dr. Refik Saydam'ın Sağlık Bakanlığı Ve Hizmetleri (1925-1937)

Muhamat Kanunu: Türkiye'de Avukatlık Kurumunun Düzenlenmesi Ve İstanbul Barosu'nda Yaşanan Tasfiyeler

Cumhuriyetin İlk Yıllarında İzmir Limanı (1923-1929)

Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerinin Başlangıcı, Türkiye'nin AET'ye Üyelik Başvurusu

1917 Ekim Devriminden Mondros Ateşkes Antlaşmasına Türk Ocaklarının Rusya Türklerine Bakışı

Ankara'nın Başkent İlan Edilişine İstanbul Basınının Tepkileri