2285 ESKİ ÇAĞ TARİHİ (2019)

GENEL BİLGİLER

Tarih Anabilim Dalında lisansüstü eğitime başlandığı süreçte Eskiçağ Tarihi programı faaliyete geçmiştir. Eskiçağ Tarihi programında bugün itibariyle tam zamanlı olarak çalışan 1 Profesör, 1 Doçent, 2 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. 

Amaçlar
Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı, bilimin temel ilkelerini ve bilimsel etik kurallarını benimsemiş, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunmak için çalışan, hayat boyu öğrenmeye ve kendisini yenilemeye açık, nitelikli ve istekli tarih öğretmeni/araştırmacı yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin ortaya çıkarılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinen öğrenciler mezun vermeyi amaç edinmiştir. Tarih alanında 21. Yüzyılın bilgi toplumuna yakışır, rekabet gücü yüksek bireyler yetiştirmek ve mezunlarımızın uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamaktır. 


Kabul Koşulları
ALES; YÖK DİL/YDS; Mezuniyet notu 

Mezuniyet Koşulları
Öğrenci zorunlu kredili derslerinden başarılı olmalı (21 kredi) ve 4.00 üzerinden minimum 3.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdır. Bir seminer ödevi hazırlayabilmeli ve tezini başarı ile savunabilmelidir. 

İstihdam Olanakları
Bu program mezunları akademisyen, öğretmen, müzeci, arşiv uzmanı olabilir. 

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Eski Çağ Tarihi alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar. 

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans 

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir. 

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenci zorunlu kredili derslerinden başarılı olmalı (21 kredi) ve 4.00 üzerinden minimum 3.00 akademik ortalamaya sahip olmalıdır. Bir seminer ödevi hazırlayabilmeli ve tezini başarı ile savunabilmelidir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

 

Güz ve Bahar Dönemleri Zorunlu ve Seçmeli Ders İçeriklerini Görmek İçin Tıklayınız.