Prof. Dr. Ercan HAYTOĞLU

İletişim

Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok

+9002582963634

ehayt@pau.edu.tr

 

Eğitim Bilgileri

Lisans Tarih Ege Üniversitesi Temmuz 1986

Y.Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dokuz Eylül Üniversitesi Mart 1990

Doktora Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dokuz Eylül Üniversitesi Eylül 1994

 

Verdiği Dersler

 

YAYINLAR

Kitap

Denizli'de Tabaklık

Denizli Basın  Tarihi (1909-2009)

 

Makale ve Bildiri

Amerikan Misyonerlerinin Anadolu Topraklarındaki Sağlık Faaliyetleri ve Ermeniler

ARCA TURKİKA Köpekçi Nuri Efe

Aydın Kuva-yı Milliyesinde  Efe ve Zeybekler

Balkan Paktı Oluşum Sürecinde Arnavutluk Dış Politikası ve Türkiye ile ilişkileri

Denizli Basınına Göre Denizli Müzeciliğine ve Denizli Müzelerine Bir Bakış (1960-2004)

Denizli Kentsel Yaşamında Bir Gelişim ve Eğitim Kuruluşu Denizli Yetiştirme Yurdu

Denizli Ticaret ve Siyaset Hayatında Ali Fuat Dağdeviren

Denizli'de Öncü Bir Sanayi Kuruluşu Göveçlik Iplik Sanayi ve Anonim Şirketi (1972-2008)

İtalya’nın Balkan Paktına Bakışı ve Arnavutluk ile ilişkileri 1930-1934

Lozan Barış Konferansında Bir Sorun Savaş Tutsakları ve Mübadelesi

Mahkeme Katipliğinden Emniyet Müfettişliğine Ali İffet (Gençarap) Efendi (1869-1941)

Milli Mücadele Döneminde Tavas

Ödemişli Komiser Ahmet Hamdi Bey ve Milli Mücadeledeki Rolü

Tavas'ta Basın Hayatı (1967-2012)

Türkçülük ve Köylüler Türk Düşünce Hayatına Yansımaları 1911-1918

1945 Çok Partili Siyasi hayata Geçişte Bir İlk Milli Kalkınma Partisi (Ansiklopedi-Makale)

Amerikan Barış Gönüllüleri’nin Denizli Merkez (Uluslararası Sempozyum-Bildir)

Aydin ve Havalisi Kuvayı Milliye Hareketinde Efe vee Zeybekler(Yazı)

Babadağ-Kadı Nahiyesi (Ulusal Sempozyum-Bildir)

Bir Kıbrıs Gazisinin 15 Sıcak Günü (Yazı)

Bir Köyden Diğerine Afet İskânı Narlıdere (Direbolu) (Ulusal Sempozyum-Bildir)

Bir Mübadele Çınarı Mustafa Akan (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Cumhuriyet Türk Tarihindeki Gelişimi ye Atatürk (Ulusal Hakemli-Makale)

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Uçak Yapım Politikası (Uluslararası Kongre-Bildiri)

Çal Müftüsü Ahmet İzzet (Çalgüner) ye Milli Mücadele’de Çal (Ulusal Sempozyum-Bildir)

Denizli Kore Savaşı Gazisi İsmail Hakki Nohutçu Gözüyle Kore Savaşı (Söyleyişi)

Denizli Tabaklığı Üzerine Ahiliğin Rolü (Ulusal Sempozyum-Bildir)

Denizli-Honaz'a Yapılan Mübadele Göçü (Ulusal Hakemli-Makale)

Denizli'nin İlk Şirketlerinden Şemsi Terakki (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Denizli'ye Yunanistan'dan Yapılan Göçler (Uluslararası Sempozyum-Bildiri)

Egenin Kurtuluşu 2: Milli Mücadele’de Denizli (Yazı)

Geçmişte Kapatılan Bir Parti (Ulusal Hakemli-Makale)

I.Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Donemi Hadim Şehitleri (Ulusal Hakemsiz-Makale)

I.Meclis Muhaliflerinden Hüseyin Avni Ulaş (Ulusal Hakemsiz-Makale)

İnönü Döneminde Türkiye’de Siyasal Yaşam (1938-1950) (Kitap-Bölüm)

Karşı Devrim 1945-1950 (Dipnot gösterilen)

Kıbrıs Gazisi Turgut Bozkurtla Söyleşi (Yazı)

Kore Savaşı ve Aydın Kore Şehit ve Gazileri (Kitap-Bölüm)

Kore Savaşı ve Kore Savaşı ile ilgili Denizli Şehit ye Gazileri (Ulusal Hakemli-Makale)

Kuvayı Milliye Döneminde Denizli'de Sağlık Kurumları (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Mareşal Fevzi Çakmak’ın Siyasi Hayatı Ve Ölümü (Ulusal Hakemli-Makale)

Milli Kalkınma Partisi Kurucusu Nuri Demirtaş (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Milli Mücadele Donemi İstiklal Mahkemeleri (Ulusal Hakemsiz- Makale )

Milli Mücadele’de Aydın Kuvayı Milliyesi’nin Denizli İle İlişkileri (Ulusal Sempozyum-Bildiri)

Modern Eğitim Aydin İli (Dipnot Gösterilen)

Mustafa Naili Küçüka (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Osmanlı Devletin’de Demokrasi Ve Çok Partili Siyasi Hayat (Ulusal Hakemli-Makale)

Osmanlı Ve Cumhuriyet Dönemlerinde Denizli'ye Bulgaristan’dan Yapılan Göçler (Ulusal Hakemli-Makale)

Osmanlı’dan Cumhuriyete Savrulan Bir Hayat (Ulusal Hakemli-Makale)

Petroleum Exploration Works From Ottoman (Uluslararası Hakemli-Makale

S.C.F'nin Kuruluşu Halk Tarafından Nasıl Karşılandı (Okuyucu Mektubu)

Seçim Beyannamesi (Okuyucu Mektubu)

Serbest Cumhuriyet Fırkası (Dipnot Gösterilen)

The Politics Of Aircraft Production (Uluslararası Hakemli-Makale)

Türk Ocaklarının Kapatılması Sürecinde Acıpayam Türk Ocağı (Ulusal Hakemli-Makale)

Türk Tarihinde Demokratik Hareketlerin Gelişimi (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Türkiye'de Demokratikleşme Süreci Ve 1945'de Çok Partili Siyasi Hayata Geçişin Nedenleri (Ulusal Hakemsiz-Makale)

Varlık Vergisi Denizli Uygulaması (Ulusal Hakemli-Makale)

Yakın Dönem Türk Politik Tarihi (Kitap-Editör)