DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl : 
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 605 ARAŞTIRMA USULLERİ I 3+0 10 Zorunlu
- Tarih Doktora Seçmeli -1 3+0 10 Seçmeli
- Tarih Doktora Seçmeli -1 3+0 10 Seçmeli
    Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tarih Doktora Seçmeli -1
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 603 TARİH FELSEFESİ I 3+0 10 Seçmeli
TAR 610 OSMANLI VERGİ SİSTEMİ 3+0 10 Seçmeli
TAR 611 YENİÇAĞ TARİHİ METİNLERİ I 3+0 10 Seçmeli
TAR 616 OSMANLILARDA KUL SİSTEMİ 3+0 10 Seçmeli
TAR 618 OSMANLI ARŞİV BELGELERİ 3+0 10 Seçmeli
TAR 619 OSMANLI DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ I 3+0 10 Seçmeli
TAR 621 YENİÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI I 3+0 10 Seçmeli
TAR 629 YAKINÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI I 3+0 10 Seçmeli
TAR 631 YAKINÇAĞ TARİHİ PROBLEMLERİ I 3+0 10 Seçmeli
TAR 633 OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET I 3+0 10 Seçmeli
TAR 649 CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ - I 3+0 10 Seçmeli
TAR 655 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ -I 3+0 10 Seçmeli
TAR 669 ESKİÇAĞ HUKUK TARİHİ -I 3+0 10 Seçmeli
TAR 673 ESKİÇAĞ DİNLERİ TARİHİ 3+0 10 Seçmeli
TAR 675 ESKİ YUNAN KENT MİMARİSİ 3+0 10 Seçmeli
TAR 676 ESKİÇAĞ ANADOLU HRİSTİYANLIĞI 3+0 10 Seçmeli
TAR 677 ESKİ YUNANCA METİNLER-I 3+0 10 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 607 TARİH SOSYOLOJİSİ - I 3+0 7,5 Zorunlu
TAR 601 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Tarih Doktora Seçmeli -2 3+0 7,5 Seçmeli
- Tarih Doktora Seçmeli -2 3+0 7,5 Seçmeli
    Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tarih Doktora Seçmeli -2
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 604 TARİH FELSEFESİ II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 606 ARAŞTIRMA USULLERİ II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 612 YENİÇAĞ TARİHİ METİNLERİ II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 614 OSMANLI SANCAK KANUNNAMELERİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 615 OSMANLI MEDRESELERİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 617 OSMANLILARDA İSKAN SİYASETİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 620 OSMANLI DEVRİ KÜLTÜR TARİHİ II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 622 YENİÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 623 OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DEMOGRAFİK YAPISI 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 628 YAKINÇAĞ TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 630 YAKINÇAĞ TARİHİ PROBLEMLERİ II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 632 OSMANLILARDA İKTİSADÎ ZİHNİYET -II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 635 TANZİMAT VE UYGULANMASI 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 637 XX. YÜZYILDA DÜNYADAKİ DEĞİŞMELER 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 639 OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR -I 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 641 BATI DÜNYASININ OLUŞUMU 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 642 TÜRK DÜNYASI VE BATI 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 643 ATATÜRK VE MODERN TÜRKİYE 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 646 CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ - II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 650 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 652 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ -II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 654 TANZİMAT SONRASI FİKİR HAREKETLERİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 664 ESKİÇAĞ HUKUK TARİHİ -II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 665 KAYNAK DİL - I 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 667 BOZKIR KAVİMLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -I 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 668 YUNAN MİTOLOJİSİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 670 M. Ö. 2. BİN YILDA ANADOLU 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 672 ANTİK MİMARÎ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 678 TOPLUMSAL TARİH ARAŞTIRMALARI 3+0 7,5 Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 608 TARİH SOSYOLOJİSİ - II 3+0 7,5 Zorunlu
TAR 602 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 7,5 Zorunlu
- Tarih Doktora Seçmeli -3 3+0 7,5 Seçmeli
- Tarih Doktora Seçmeli -3 3+0 7,5 Seçmeli
    Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tarih Doktora Seçmeli -3
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 609 OSMANLI HUKUK SİSTEMİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 613 OSMANLI EYALET KANUNNAMELERİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 624 OSMANLI SİYASİ DÜŞÜNCESİNİN EVRİMİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 625 OSMANLILARDA ŞEHİRCİLİK 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 626 OSMANLI DEVLETİ'NDE KIRSAL EKONOMİK YAPI 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 627 TARİH ARAŞTIRMALARI VE HARİTACILIK 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 634 XIX.YÜZYILDA OSMANLI BÜROKRASİSİNDE DEĞİŞMELER 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 636 ŞARK MESELESİ VE TÜRKİYE 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 638 OSMANLI HAKİMİYETİNDE BALKANLAR -II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 640 YAKINÇAĞ TÜRK İDARE TARİHİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 644 TÜRK TARİHİNİN DÜNYA TARİHİNDEKİ YERİ VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 645 CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞI 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 647 CUMHURİYET DÖNEMİNDE BİLİM VE SANAT 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 648 TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI VE SOSYAL DEĞİŞME 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 651 TANZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI VE SİYASAL DÜŞÜNCE 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 653 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 657 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 659 ORTADOĞU VE TÜRKİYE 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 660 KAYNAK DİL - II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 662 BOZKIR KAVİMLERİ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ -II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 666 ANTİKÇAĞ'DA DÜŞÜNCENİN GELİŞİMİ 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 671 TÜRKİYE ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 674 ESKİ YUNANCA METİNLER II 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 679 ESKİ ANADOLU'DA TANRILAR VE KÜLTLER 3+0 7,5 Seçmeli
TAR 680 CUMHURİYET DÖNEMİ'NDE SOSYAL VE İKTİSADÎ GELİŞMELER 3+0 7,5 Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 10 Zorunlu
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 20 Zorunlu
    Toplam 30  
 

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
    Toplam 30  
 

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
    Toplam 30  
 

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
    Toplam 30  
 

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders Kod Ders Ad T+U Saat Kredi(AKTS) Ders Tür
TAR 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TAR 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
    Toplam 30