Menü

2681 TARİH DR. (2019)

GENEL BİLGİLER
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Tarih Anabilim Dalı doktora programı 2007'de açılmış ve öğrenci almaya başlamıştır. Pamukkale Üni Tarih Anabilim Dalı, akademik kariyer yapacak ya da bir arşivde veya müzede tarihçi olarak çalışacak öğrenciler yetiştirir. 

Amaçlar
Bu programın amacı, öğrencinin çalışmaları ile elde etmiş olduğu özgün sonuçları disiplinlerarası kullanabilme ve yeni değerlendirmeler ortaya koyabilmesini ve bunu disiplinlerarası kullanabilmesini amaçlamaktadır. 


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu 

Mezuniyet Koşulları
Öğrencilerin bu programda gerekli olan en az 21 kredi ders, 2 seminer ve bir tezden başarı olması gereklidir. 

İstihdam Olanakları
Tarih Anabilim Dalı Doktora programı mezunları devlet ve özel üniversitelerde, Öğretim Görevlisi ve Araştırma görevlisi olarak görev yapabilirler. Ayrıca müzelerde ve arşivlerde uzman olarak çalışabilirler. 

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Tarih Dr. alanında Doktora Diploması" derecesi alırlar. 

Derecenin Seviyesi
Doktora 

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar. 

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin bu programda gerekli olan en az 21 kredi ders, 2 seminer ve bir tezden başarı olması gereklidir. 

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir. 

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır. 


İletişim (Program Yöneticisi)

Görevi Adı Soyadı Tel Faks E-Posta
BÖLÜM BAŞKANI Prof. Dr. YASEMİN BEYAZIT +90 258 296 3740   ybeyazit@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi SELİM PARLAZ +90 258 296 3646   sparlaz@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi KAMURAN ŞİMŞEK +90 258 296 3509   ksimsek@pau.edu.tr