Dünya Üniversitesi PAÜ

Pamukkale Üniversitesi; 19 fakülte, 6 enstitü, 1 yüksekokul, 17 meslek yüksekokulu ve 45 araştırma merkezi ile tıp, mühendislik, iktisadi bilimler, fen bilimleri, sosyal bilimler, güzel sanatlar, eğitim bilimleri ve teknik eğitim gibi birbirinden farklı alanlarda Türkiye’nin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu çağdaş, bilgili, yaratıcı, girişimci genç beyinleri yetiştirmektedir.

Kınıklı Kampüsü’ndeki tüm fakülte ve sosyal tesisleri ve ilçelerde bulunan mekânları ile modern eğitim-öğretim ve hizmet ortamlarını oluşturan Pamukkale Üniversitesi, uluslararası araştırma üniversitesi olma hedefine kararlı ve hızlı adımlarla ilerlemektedir. Üniversitemiz çağımızın sihirli kelimeleri olan ‘işbirliği’, ‘küreselleşme’ ve ‘toplam kalite yönetimi’ni kendine ilke edinmiştir. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine önem veren, bu anlamda dünyanın birçok ülkesinden üniversitelerle Erasmus+, LLP Erasmus, SED Erasmus, Socrates, Farabi, Mevlana ve Leonardo projeleri kapsamında ikili iş birliği anlaşmaları imzalayan üniversitemiz, mobility (hareketlilik) bağlamında AB Ülkelerinde 3600 Üniversite içinde yapılan sıralamada ilk 100 üniversite içinde yer almıştır.

Yörenin öncelikli sorunlarına bilimsel çözüm önerileri getiren, aynı zamanda sanayinin AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunan PAÜ Teknokent, yayın, patent, araştırma sonuçları olarak hizmet vermektedir. Üniversitelerarası akredite programlar sayesinde öğrencilerine uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip diploma imkânı sunan, Avrupa Üniversiteler Birliği Üyesi bir üniversite olmakla beraber, modern altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası elektronik veri tabanlarını, süreli yayınları öğrencilerinin ve akademisyenlerinin kullanımına sunan kütüphaneye sahiptir. Hemen hemen her gün bir bilimsel etkinliğin (kongre, sempozyum, panel, söyleşi) ve konserin yapıldığı Pamukkale Üniversitesi, öğrencisinin temel ihtiyaçları olan barınma, beslenme ve sağlık konularında da köklü çözümler üreten ve içinde bulunduğu kentten bu konularda tam destek alan bir üniversitedir.


Uluslararası Bir Üniversite

Üniversitenin halen EUA, Uluslararası Üniversiteler Birliği (International Associationof Universities) ve Magna Charta Universitatum uluslararası üyelikleri mevcuttur.

Diploma Eki Etiketi (DE) hedefine 2011 yılında, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Etiketi hedefine ise 2012 yılında ulaşılmıştır.

DE (Diploma Supplement), yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen ve mezuniyetle beraber başarılı olarak tamamlanmış olan çalışmaları içerik, düzey, bağlam ve kullanım alanı olarak standart bir şekilde tanımlayan belgedir. DE; kuruma şeffaflık sağlamasının yanı sıra diploma, derece, sertifika gibi vasıfların akademik ve profesyonel olarak tanınmasına yardımcı olmaktadır.

AKTS (European Credit Transfer System, ECTS), Avrupa Yükseköğretim Alanında eğitim öğretim çalışmalarının şeffaflaşmasını ve tanınırlığını sağlayan bir sistemdir. Farklı üniversiteler arasında eğitim öğretim deneyimlerinin paylaşılmasını esas alarak daha fazla öğrenci hareketliliğini sağlamakta ve öğrencilerin farklı üniversitelerde eğitim-öğretim alarak daha esnek dereceler almasını sağlamaktadır.

Pamukkale Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında DE Etiketine sahip 12. ve AKTS Etiketine sahip 6. üniversite olma başarısına sahiptir.Uluslararası Değişim Programları

Öğrencilerimize yer aldıkları eğitim programlarının etkin kazanımlar sağlamasına yönelik çalışmaların yanında farklı eğitim olanakları da sunulmaktadır. Kendi alanının yanında farklı eğitim programlarından da faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için çift ana dal ve yan dal uygulamalarından yararlanma imkânı sunulmaktadır. Farabi değişim programı kapsamında 85 ulusal üniversite ile yapılan protokoller çerçevesinde öğrenci değişimi olanağı sağlanarak farklı üniversitelerde öğrenim imkânından öğrenciler yararlanmaktadır. Mevlana değişim programı kapsamında yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında protokol kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapılabilmektedir.

Eğitimin niteliğinin zenginleştirilmesine önemli katkı sağlayan uluslararası öğrenci ve öğretim elemanları değişimine önem verilmektedir. Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerine verilen önem neticesinde Sokrates-Erasmus programları kapsamında Avrupa’daki bazı üniversitelerle genel ve ikili anlaşma olarak 810 işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Üniversitemizde diğer AB programlarının gelişmesi için de çalışılmaktadır. Üniversitemizin 10 tanesi tamamlanmış, 8 tanesi devam etmekte olan 18 Leonardo projesi bulunmaktadır.

Pamukkale Üniversitesi, ERACON 2015 Konferansında Avrupa Erasmus Koordinatörler Birliği (EAEC) tarafından verilen, 5 Erasmus Akademik Bakanı Ödülünü (Erasmus Academic Minister) aldı.


Sağlık Köyü Kampüsü

2015 yılında üniversite hastaneleri bünyesinde 5 ayrı branş hastanesinden oluşan bir ‘sağlık köyü kampüsü’ planlandı. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri, yenilenme çalışmaları sonrası sağlık hizmetlerinin düzenli verildiği ve döner sermaye işletmelerinin her ay gelişme gösterdiği bir yapıya kavuşturuldu.

Bölgesinde sözü edilir bir ‘sağlık kampüsü’ olarak hizmet veren PAÜ’de, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Erişkin Hastanesi, Onkoloji Hastanesi ve Çocuk Hastanesi şeklinde branş hastaneleri olacak. Ayrıca, Organize Sanayi Bölgesinde açılan üniteler ve işçi sağlığı merkezi ise yeniden şekillendirilecek.

 

 Prestij Merkezi Teknokent

Dünya üniversitesi konumuna gelen Pamukkale Üniversitesi, 3. nesil üniversite yolunda Pamukkale Teknokent’i bir ara kesit olarak görüyor. Denizli’de odak noktası ve prestij merkezi haline gelen Teknokent, 2013’te ilan edilen AR-GE yılının ardından çalışmalarına hız verdi. Üniversite sanayi işbirliği sonucunda ortaya birçok örnek çalışma çıktı. 3 yıl boyunca girişimci üniversiteler listesinde ilk 50’de yer alan PAÜ, 3,5 milyar dolarlık ihracatı olan şehrin dinamiklerine uygun hareketle çalışmalarını sürdürmüş ve Teknokent aracılığıyla birtakım yenilikler getirmiştir.

Uluslararası Fen ve Teknoloji Parkları Birliği’nin (IASP) tam üyeliğine kabul edilen Pamukkale Teknokent, Dünya Teknokentler Birliğine tam üye olan 12 Türk Teknokentinden biri oldu.


Öğrenci Odaklı Üniversite

Pamukkale Üniversitesi, öğrenci toplulukları ile birlikte her yıl 700 civarında Ulusal ve Uluslararası etkinlik organize etmiş; açık ve kapalı alan konserleri düzenlenmiştir. Öğrencilere kısmi zamanlı olarak çalışma olanağı sağlanmış ve her yıl yaklaşık 1000 öğrenciye ise yemek bursu verilmiştir.

Üniversite öğrencilerinin ilgi alanlarına göre ders dışı zamanları değerlendirmek, birlikte çalışmak ve sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla öğrenci kulüpleri bulunmaktadır. Kulüpler; konferans, seminer, sergi, gezi, slâyt gösterisi, tiyatro, sportif turnuvalar, konser ve yarışmalar gibi etkinlikler düzenlemektedir.

Pamukkale Üniversitesi toplu etkinliklere yönelik 10.250 m2 kapalı alanda bir Kongre ve Kültür Merkezine sahiptir. Bu merkez, akademik birimlerin faaliyetlerinin yanı sıra öğrencilere yönelik sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerde de kullanılmaktadır. Aynı amaçla spor kompleksinde bulunan salonlar da kullanılabilmektedir.

Üniversitenin Kınıklı yerleşkesinde öğrencilerin de yararlanabildiği oldukça nitelikli spor alanları bulunmaktadır. Öğrenciler bu alanlarda arzu ettikleri birçok sporu yapma fırsatına sahiptirler.

Üniversitenin tüm yerleşkelerde öğrencilerin yeterli ve dengeli beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak bir öğle yemeği hazırlanmaktadır. Yemek üniversitemiz merkez yerleşkesinde bulunan merkezi yemekhane ve bazı birimlerde bulunan yemekhaneler aracılığı ile birinci ve ikinci öğretim öğrencilerinin faydalanabileceği alternatiflerle öğrencilere sunulmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimiz sosyal tesisler ile birimlerde bulunan üniversitemiz tarafından işletilen kantinlerde de beslenme ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Bunların dışında, üniversitemiz yerleşkelerinin yakınında bulunan çok sayıda restoran ve kafeterya da öğrencilere seçenek sunmaktadır.

 

 

 

Türkiye'nin İlk Arkeoloji Enstitüsü Paü'de Kuruldu

Türkiye’de Arkeoloji alanında lisans sonrası eğitim verecek olan ilk enstitü, Pamukkale Üniversitesi bünyesinde kuruldu.

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü’nde, Türkiye’de bu dalda çalışma yapacak olan bilim insanları yüksek lisans ve doktora yapma imkanı bulacaklar.

2002 yılından itibaren Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü’nün katılımıyla Laodikeia’da ilk defa sistemli kazı çalışmalarına başlanmıştır. Günümüzde kazı ve restorasyon çalışmaları 12 ay boyunca sürdürülmektedir. Bugün kazı çalışmaları devam eden Laodikeia Antik Kenti, Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir.

Laodikeia dışında Pamukkale Üniversitesi’nin kazı çalışmalarını sürdürdüğü bir diğer antik kentimiz de Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan ve “gladyatörler kenti” olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti’dir. Prof.Dr.Bilal Söğüt’ün başkanlığındaki ekip, 2008 yılından beri araştırma, kazı ve restorasyon çalışmalarını yürütmektedir.

Laodikeia ve Stratonikeia dışında Pamukkale Üniversitesi Tripolis, Aizonai, Ayasuluk Tepesi ve St.Jean anıtı ile Ani antik kentlerinin kazı çalışmalarını da yürütmektedir.

 


Türkiyenin En Büyük Spor Merkezi

Uluslararası standartlara uygun sportif yarışmalar ve spor eğitiminin yapılabildiği, büyük ölçekli, çok amaçlı, entegre bir spor kompleksi olan Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi, bünyesinde tam olimpik yüzme havuzu, eğitim havuzu, fitness salonları, yapay tırmanma duvarı, squash salonu, çocuk oyun alanı ve jimnastik salonu barındırıyor. Ayrıca merkez binası dışarısında 2 adet halı saha, bir sentetik futbol sahası, tartan zeminli olimpik atletizm pisti, 3 tenis kortu bulunuyor.

Pamukkale Üniversitesi Spor Merkezi’ne Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Türkiye'de ilk defa "Olimpik Kamp ve Eğitim Merkezi" unvanı verildi. "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi" bayrağının dalgalandığı merkezden sadece üniversite öğrencileri ve personel değil, Denizli halkı da faydalanıyor.

Ayrıca Türkiye’deki üniversiteler arasında en büyük ve çok amaçlı spor salonu PAÜ’de bulunuyor. 10 bin metrekare yüzölçümüne sahip ve 5 bin kişi kapasiteli olarak yapılan salonun tüm teknik donanımı, uluslararası standartlarda hizmete sunulmuştur. Toplam 18.000 m2 kapalı, 20.000 m2 açık alana sahip olan Spor Merkezi fonksiyonlarının çeşitliliği ve kapasitesi dikkate alındığında ülkemizin en büyük, Avrupa'nın 5. kapalı spor tesisi konumunda yer almaktadır.