ÖLÇÜT GÜÇLÜ YÖNLER GELİŞMEYE AÇIK YÖNLER
LİDERLİK, YÖNETİM VE KALİTE   İnsan kaynakları(idari personel) eksikliklerinin giderilmesi,
    Enstitü bütçesinin iyileştirlmesi,
    BAP proje önerilerinin Enstitü bünyesinde değerlendirilmesi,
    Lisansüstü yayın yapma ve kongre katılım desteğinin yapılabilmesi,
    Bilgi işlen veri tabanının sık sık güncellenmesi.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM Yeni programların açılması,  
  Aktif program isimlerinin güncellenebilmesi,  
  Yeni program açma tekliflerinin kısa zamanda değerlendirilmesi.  
     
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME Lisansüstü mezun öğrencilerin makale yayımlaması ve en az iki bildiri sunması,  
     
     
     
TOPLUMSAL KATKI Enstitü dergisinin yoğun ilgi görmesi nedeniyle yılda 4 yayın sayısının 6'ya çıkarılması,  
  Derginin atıf alma tercihinin yükselmeye devam etmesi,  
  Yabancı öğrenci sayısının artması.  

Ekli Belgeler