Güncellenme Tarihi: 29 Mayıs 2019

Tezsiz Yüksek Lisans Programları 2018-2019 Bahar Dönemi Kayıt Silme Duyurusu

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezsiz yüksek lisans programları süreleri Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 12/1 içeriğinde şu şekilde belirlenmektedir:

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.”

 Bu sebeple  2017 bahar yarıyılında kayıt yaptıran öğrencilerin, 2019-2020 Güz yarıyılı başlangıcına kadar (9 Eylül 2019) danışman tarafından başarılı bulunmuş projelerini tez yazım kurallarına göre ciltlenmiş son hali ile  birlikte enstitüye teslim etmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili öğrencilerin kayıtları silinecektir.