Güncellenme Tarihi: 20 Mayıs 2019

Tezli Yüksek Lisans Programları 2018-2019 Bahar Dönemi Kayıt Silme Duyurusu (GÜNCELLEME)

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesindeki tezli yüksek lisans programları süreleri Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 7/1 içeriğinde şu şekilde belirlenmektedir:

"Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır."

1 Mayıs 2019 tarihinde yapılan duyuruda öğrencilerimizin 30 Haziran 2019 tarihine kadar başarılı tez savunması gerçekleştirmiş olması gerekliliği beyan edilmiştir. Ancak, yaşanan yoğunluk sebebiyle tarihlerin uzatılmasına kararı verilmiştir. 

Yeni durumda, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tezli yüksek yisans programlarından birine 2016 güz yarıyılı ve öncesi kayıt yaptıran öğrencilerin, 2019-2020 Güz yarıyılı başlangıcına kadar (9 Eylül 2019) başarılı tez savunması yapmış ve tezlerini tez yazım kurallarına göre ciltlenmiş son hali ile enstitüye teslim etmiş olması gerekmektedir. Aksi durumda ilgili öğrencilerin kayıtları silinecektir.

Tez savunma dilekçesi, ekleri ve süreç ile ilgili detaylı işlemlere Lisansüstü Süreç Akış Şemaları sayfasından ulaşılabilir.

Saygıyla ilan olunur,
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü