Güncellenme Tarihi: 29 Nisan 2020

Kayıt Dondurma Süreci Duyurusu (GÜNCELLEME!!!)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ilgili yazısında belirtilen 2-a maddesine göre; " Tezlerinin konu, nitelik ve mahiyetlerinin müsait olması, ayrıca tezlerine uzaktan öğretimle devam etme imkanı bulunması durumunda tez döneminde öğretimlerine devam edebilmeleri ile kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacağı hususlarında ilgili tez danışmanın görüşü alınması kaydıyla üniversite yönetim kurulunca değerlendirilerek karar verilmesine" denilmektedir.

Bu sebeple, kayıt dondurma talebinde bulunan tez aşamasındaki öğrencilerin taleplerinin, danışman görüşü ile birlikte, ders aşamasında olan öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinin ise üst yazı ile müdürlüğümüze gönderilme süresi 04.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 Ders aşamasındaki Öğrenciler

Tez Aşamasındaki Öğrenciler

 Dilekçe  Dilekçe
   Form