Güncellenme Tarihi: 07 Ağustos 2020

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjan ve Koşulları

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Kontenjan ve Koşullarına ulaşmak için lütfen tıklayınız...

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLAN AÇIKLAMALARI:
 
A)-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ:

1)-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarına giriş için; ALES sınav notunun %50’si, lisans veya yüksek lisans not ortalamasının %15’i, sınav puanının  %25’i,yabancı dil (YDS veya eşdeğer puanın) puanının %10’nun ağırlıklı ortalaması hesaplanır. Ağırlıklı ortalaması Tezli Yüksek Lisans için65, Doktora için 70puanın altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday programa kabul edilmez. 

2)- Tezsiz Yüksek Lisans ve İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programlarına giriş için; ALES sınav notunun % 50’si, lisans not ortalamasının  % 25’i ve lisansüstü giriş sınavı değerlendirme puanının % 25’i dikkate alınarak başarı sıralaması yapılır. ALES puanı aranmaması durumunda, lisans notunun %60’ı değerlendirme sınavının %40’ı dikkate alınarak sıralama yapılır. Başarı puanı 55’in altında olan ve giriş sınavına katılmayan aday başarısız sayılır.
 
B)-BAŞVURU SÜRESİ, BAŞVURU ŞEKLİ, MÜLAKAT VE KESİN KAYITLAR:

Lisansüstü programlara başvuru işlemleri Üniversitemiz web sayfası üzerinden Online olarak; 07/09/2020 ile 18/09/2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Posta ile veya şahsen yapılan müracaatlar değerlendirilmeyecektir. 
 
Online Başvuru Adımları:
 
1.
T.C. kimlik numarası ile sisteme girilerek, istenen bilgiler doldurulup öğrenci numarası ve şifre alınacaktır.

2. Sonra sisteme tekrar şifre ile giriş yapılarak, başvuru işlemi tamamlanarak, “LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU FORMU” alınacaktır.

3. Başvuru ile ilgili açıklamalar ve işlemler; Üniversite internet ana sayfasında yer alan duyurular kısmında yer alacaktır.  

Mülakat tarihi ve saati:

a)-Tezli YL./Doktora Programları için: 21/09/2020,  Saat:10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında, Yabancı uyruklu öğrencilere bilim sınavı yapılacaktır. Sınav tarihi: 22.09.2020 tarihi saat 10.00’da ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarında yapılacaktır. 
 
Lisansüstü Giriş Sınavı Sonuçlarının Adaylara Duyurulması: 23/09/2020 (İnternet Sayfasından)

Kesin Kayıtlar:  24-25 Eylül 2020 tarihleri arasında ilgili Enstitülerde yapılacaktır.

Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin adaylara duyurulması (İnternet sayfasından) : 25/09/2020 (saat 17.00’den sonra)

Yedeklerden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları: 28.09.2020 tarihlerinde ilgili Enstitülerde yapılacaktır.
 
İLAN METNİNİN SON SAYFASINDAKİ DETAYLI AÇIKLAMALAR, ADAYLAR TARAFINDAN MUTLAKA OKUNMALIDIR.