Menü

Güncellenme Tarihi: 21 Mayıs 2020

2019 - 2020 Bahar Yarıyılı Seminer Duyurusu

2019 - 2020 Bahar Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora seminer dersi için Enstitü Yönetimi'nin görüşü aşağıdaki şekildedir:

1) 18.07.2019 tarihli Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönergesi Madde-16 gereği, seminer sunumları dijital ortamda yapılabilecektir.

2) Seminer sunumlarını takiben, akademik takvim çerçevesinde, danışmanlar tarafından notlar Pusula sistemi üzerinden giriş yapılacaktır.

3) Adı geçen yönerge maddesi gereği, temmuz ayı sonuna kadar seminer sunum tutanakları ıslak imzalı şekilde Enstitü'ye ulaştırılacaktır.