Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Destek Hizmetleri

Birimi; Başkanlığın edinmiş olduğu taşınırların kayıt ve kontrolünün, başkanlık faaliyetlerinden elde edilen ve Muhasebe Yetkilisi Mutemedince tahsil edilen gelirlerin tahakkuku ve tahsili yapılmaktadı

Duyurular Tümünü Gör