Personel, yazı işleri ve  birim evrak sorumluluğunu yürütmektedir.

PERSONEL 

Fatma ÇULHAOĞLU: fculhaoglu@pau.edu.tr

İLETİŞİM :0(258) 296 22 59