2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci İlanı Başvuru Şartları

Güncellenme Tarihi: 10 Ekim 2022

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURULARI İLANI

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci başvuruları, PAÜ Pusula sistemi üzerinden elektronik ortamdan 10.10.2022 - 19.10.2022 saat 17.00’a kadardır.

Kısmi zamanlı öğrenci başvurularında sadece bir birime başvuru yapabilirsiniz.

Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrencilerde aranacak genel özellikler;

a)      Kısmi zamanlı olarak çalışacak öğrencilerin tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci 

          hariç olmak üzere Pamukkale Üniversitesinde kayıtlı öğrenci olmak.

b)      Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.

c)      Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

d)      Disiplin cezası almamış olmak.

e)      Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, iyi bir ahlaka sahip olmak.

f)       Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

g)    KZÖ ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle önceden

        sözleşmesi feshedilmemiş olmak.

h)     Öğrenci çalışmasının devamlılığında ilgili birim yöneticisinin değerlendirmesi ve takdiri 

         esas alınır.

 

Başvuru: Pusula Bilgi Sistemi - SKS Bilgi Sistemi – Kısmi Zamanlı İş ve Yemek Bursu –İlan Başvuru Görüntüleme’den başvurularınızı yapabilirsiniz.

Ekli Belgeler