Sillyon Çalışmaları

     Bu yıl ki çalışmamızın başından itibaren ot temizliği çalışmalarımız sistemli olarak devam etmiştir. Kentin akropolisinde yer alan Hellenistik Yapı, Orta Çağ Yapısı, Camii ve diğer birçok yapıda ot temizliği yapılmıştır. Bu yapılar tamamen ağaççık ve sert dikenli bitkilerle kaplıydı. Yapılan bu çalışmalar sonrasında bu yapılar çalışılacak durumuma getirilmiştir.Yine kentin batısında yer alan ve bu yıl ki çalışma alanlarımızdan biri olan nekropol olanındaki mezarlar bitki örtüsünden görülemeyecek bir durumdaydı. Bu alanda temizlenip çalışılacak duruma getirilmiştir. Sillyon’da akropolis’e çıkışı sağlayan bazı yollar üzerindeki ulaşımı güçleştiren yerlerde ot temizliği ve çeşitli düzenlemeler yapılmış buralardan yapılacak geçişlerde kolaylılık sağlanılmıştır.

  

  

Araştırma süresince Sillyon antik kentinde batı nekropolde toplam 80 adet shaft (şaft) mezar ve doğu nekropolde 1 adet kaya mezarı tespit edildi. Batı nekropoldeki mezarların bir kısmının kompleksler halinde düzenlendiği tespit edildi. Bu mezarlar arasında geçiş için dar sokaklar düzenlendiği gözlemlendi.

  

Batı nekropolünde tespit edilen mezarlar genelde doğu batı yönünde konumlandırılmış olup, bazı örneklerde kuzey-güney yönünün de tercih edildiği tespit edildi. Bu mezarlar 4 ile 7-8 arasında değişen monolit bloklarla yapılmıştır. Kapakları olmamakla birlikte yatay birkaç blokla kapatıldıklarını düşünüyoruz. Harç ve kenet yuvasına rastlanmamıştır. Yazıt yoktur.

    Akropolisteki ilk grup  akropolisin kuzeybatısı ile yukarı surlara yakın konumda bir teras üzerinde yer alan cami’de (Sil10/83) yersel fotogrametri yöntemiyle rölövesi çıkarılarak detaylı tanımları yapıldı. Caminin günümüze ulaşan kitabe, vakfiye ve diğer tarihi kaynakları olmadığından kesin tarihlendirilmesini yapmak mümkün olmamakla birlikte, 13.-14 yüzyıl tek mekânlı cami örnekleriyle yapılacak karşılaştırmalı değerlendirilmelerle 13.-14.yy.’a tarihlendirilebilir. Bir ön görüş olarak yapılan bu tarihlendirme önerisi ileride ayrıntılarıyla kesinleştirilecektir. Yapının harim kısmı ağır tahribatlar geçirse de kısmen sağlam olarak günümüze gelmiştir.Araştırmada kentin batı yamacındaki Kule (Sil09/54), Hamam olarak adlandırılan yapı kompleksi (Sil09/53) ve sur duvarlarının altındaki yapı komplekslerinde yersel fotogrametri yöntemiyle rölövesi çıkartılmış ve detaylı tanım çalışmaları yapılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen planlı kule (Sil09/54) kesme taş malzemeyle yapılmış olup,  kat ayrımlarının ahşap konstrüksiyonla sağlandığı anlaşılmaktadır.

    Sillyon’da bu yıl yapılan yüzey araştırmasında kent planını çıkartma çalışmalarına başlanılmıştır. Önümüzdeki yılda sürecek çalışmanın bir kısmı tamamlanmıştır. Bu çalışmayla Sillyon’un kent dokusu ve tarihsel gelişimi açığa kavuşturulmuş olacaktır. Çalışmada her dönem için ayrı plan çıkartılıp Sillyon’un tarihsel sürecinin kent imarı üzerindeki etkisi de bir nevi gösterilmiş olacaktır.

    Sillyon antik kenti yüzey araştırmasında topografya göz önünde bulundurularak seramik toplama alanları belirlenmiş ve bu sistematik plana göre seramikler toplanmış ve değerlendirilmiştir. Kentin territoryumuna giren Kepez mevkii de olmak üzere toplam 10 ayrı sektörden seramik toplanmıştır. Toplanan seramikler arasında Geometrik Dönem'e ait seramik parçaları ele geçmiştir. 2009 yılında bulunan krater parçasıyla kentin tarihi Klasik Dönem'e kadar iken, 2010 yılında yapılan seramik yüzey araştırmasıyla kentin tarihi Geometrik Dönem'e kadar inmiştir.